Anna palautetta Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta 15.4. mennessä

0
170

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kokoama meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2013-2017 ja siihen liittyvä aineisto on nähtävillä Helsingin ympäristökeskuksen nettisivuilla osoitteessa http://www.hel2.fi/ymk/meluselvitys/toimintasuunnitelma/index.htm

Toimintasuunnitelmaluonnoksesta on mahdollista antaa palautetta sivuilla olevaan palautepostilaatikkoon 15.4.2013 asti.