Asukasosallisuuden kriteereistä aikaa lausua pe 3.10. saakka

0
192

Helsingin kaupunki pyytää lausuntoja kaupunginosaseuroilta ja asukasyhdistyksiltä asukasosallisuuden avustuskriteereistä, perjantaihin 3.10. mennessä. Kaupunki on kehittämässä asukastoiminnan avustamisen käytäntöjä ja periaatteita. Esitys asukasosallisuuden avustuskriteereistä on nähtävissä netissä: www.hel.fi/static/helsinki/osallisuus/avustuskriteerit.pdf sekä Helsingin kaupungin kirjaamossa virka-aikana ma-pe klo 8.15–16.00.

Asukasosallisuuden avustuskriteerit-työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti laatinut yhtenäisiä ja läpinäkyviä avustuskriteereitä asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille. Työryhmä pyytää yhteisöiltä lausuntoja esityksestään asukasosallisuuden avustuskriteereiksi.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 3.10.2014 klo 16.00 mennessä kirjaamoon sähköisesti osoitteella helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse Helsingin kaupungin kirjaamo, Kaupunginkanslia, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11–13, Kaupungintalo.