Asukastilaisuus kaupungintalolla Helsingin johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittämisestä klo 18-20

0
130
kaupungintalo uut kuvitus

Helsinki kutsuu asukkaat ja sidosryhmien edustajat esittämään ajatuksiaan ja kehittämään kaupungin johtamista. Vuorovaikutus kaupunkilaisten ja päättäjien välillä on tärkeä osa uudistuksen valmistelua. Kaupungintalolla pidetään ti 8.9.2015 klo 18-20 asukastilaisuus, jossa esitellään uudistuksen taustat ja tavoitteet sekä käydään keskustelua. Keskustelua tilaisuudessa vetää johtamisen jaoston puheenjohtaja Lasse Männistö ja se lähetetään suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla (www.helsinkikanava.fi). Aivoriihestä saatuja tuloksia hyödynnetään johtamisjärjestelmää uudistettaessa. Aiheeseen liittyen kaupunki järjestää lisäksi kaksiviikkoisen verkkoaivoriihen oheisesta linkistä 31.8.-21.9.2015 (kirjastoissa voi vastata paperilomakkeilla). Kaupunkilaisilta kysytään miten kaupungin palvelut pitäisi järjestää tulevaisuudessa, miten asukkaat haluaisivat osallistua kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon ja miten kaupunkia tulisi johtaa. Taustatietoa kootusti oheisessa pdf-koosteessa.

Vuorovaikutuksen ajatuksia ja ideoita käytetään valmistelussa

Johtamisjärjestelmän uudistamisesta on päätetty kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa. Tavoitteena on kunnallisvaalituloksen entistä suurempi vaikutus siihen, miten Helsinkiä johdetaan. Demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen johtamisessa sisältyvät tavoitteisiin. Strategiaohjelmassa uudistuksen hyötynä nähdään muun muassa asukaslähtöisyyden edistäminen ja tuottavuuden parantaminen.

Uudistamista valmistelee kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ja sen aikataulullisena tavoitteena on uuden valtuustokauden alku. Uudistamiseen liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa pormestarimalli, keskeisten luottamushenkilöiden tehtävien hoitaminen päätoimisesti tai osa-aikatyönä, puheenjohtajamalli, lautakuntien tehtävien tarkastelu, virasto-organisaatio ja asukasosallisuuden ratkaisut. Johtamisjärjestelmän uudistamisen eri vaihtoehdoissa tulee tarkasteltavaksi myös luottamushenkilöjohdon ja virkajohdon työnjako.

Vuorovaikutustyön ja verkkoaivoriihen vastaukset ja yhteenveto julkaistaan myöhemmin syksyllä ja niitä käsitellään johtamisen jaostossa 26.10.2015.

Johtamisen jaoston kokouksessa 17.8.2015 käsiteltiin johtamisjärjestelmän uudistuksen vuorovaikutusta ja käsiteltiin myös lausuntoehdotus pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta lakiluonnoksesta. Kokouksen päätöstiedote on luettavissa tästä.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston puheenjohtaja
Lasse Männistö, 044 016 0382
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, 09 310 36000