Asukasyhdistysten avustusten käsittely keskitetään kaupunginhallitukselle vuonna 2015

0
138

Asukasyhdistysten, kaupunginosaseurojen ja asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle vuonna 2015. Helsingin kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 7.1.2014.

Tällä hetkellä avustusten käsittelyprosessi on raskas niille hakijoille, jotka hakevat avustuksia useammalta eri virastolta. Tulevaisuudessa asukasyhdistykset ja kaupunginosaseurat hakevat avustusta ja hoitavat avustusasioita vain kaupunginkanslian kanssa. Lisäksi keskittäminen koskee sellaisia avustuksia hakevia tahoja, joiden toimiala ei ole selkeästi yksittäisen viraston toimialaan kuuluvaa toimintaa. Selkeästi yhden viraston ydintoimintaan liittyvät avustukset tullaan käsittelemään tulevaisuudessakin kyseisissä virastoissa.

Keskittämistä valmistellaan vuoden 2014 aikana ja uudistus toteutuu vuoden 2015 alusta. Asukasyhdistyksiä ja kaupunginosaseuroja tullaan kuulemaan valmistelun yhteydessä ja niiltä pyydetään lausunnot esityksen valmistuttua.

Helsinki myönsi vuonna 2013 yhteensä 66 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja yhteisöille, avustuksia myöntäviä virastoja oli 11.

Helsingin kaupungin käsiteltäväksi saapuu vuosittain noin 3 000 hakemusta noin 1 700 hakijalta. Kaupungin avustuksia myönnetään yhteisöille, joiden toiminta täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Järjestölle ja seuroille voidaan myöntää avustuksia kahdesta virastosta esim. siinä tapauksessa, kun se järjestää päätoimintansa lisäksi koululaisten iltapäivätoimintaa.

Katso lisätietoa asiasta ja uutinen kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin sivuilta oheisesta linkistä.