Korkeiden kerrostalojen asukaskyselyn tuloksia

Helsingin kaupunki tilasi Innolink Research Oy:ltä korkeita kerrostaloja koskevan asukaskyselyn, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2011. Kysely tehtiin osana Helsingin kaupungin hallintokuntien yhteisselvitystä Helsingin korkean rakentamisen periaatteiksi. Tavoitteena oli selvittää, keitä alueen korkeissa kerrostaloissa asuu, miksi he ovat valinneet tämän asuinmuodon ja mikä tekee korkeissa asuintaloissa asumisesta erityistä. Lisäksi kartoitettiin myös asumismuodon vetovoimaa, vahvuuksia ja heikkouksia. Kyselyn tuloksia tullaan selvittämään vielä tarkemmin Tietokeskuksessa kevään 2012 aikana.

Tutkimukseen vastanneiden perusteella korkeat kerrostalot vetävät etenkin varttuneempaa väkeä. Tutkimuksen mukaan asumistyytyväisyys korkeissa kerrostaloissa on suurta ja tornitalojen asukkaat ovat erittäin sitoutuneita nykyiseen asuinmuotoonsa. Vastauksissa keskeinen sijainti, palvelut ja laatu korostuivat asunnon valintaperusteissa. Korkeaan kerrostaloon muuttamisessa vastaajia arvelutti etenkin melu. Korkeuteen tai turvallisuuteen liittyvät tekijät eivät heitä juurikaan huolestuttaneet. Korkeiden kerrostalojen ja niiden naapuritalojen asukkaat arvostavat samantyyppisiä asioita, kuten asumisen rauhallisuutta ja pihapiirin viihtyisyyttä sekä yhteishenkeä. Korkeissa kerrostaloissa arvostettiin lisäksi turvallisuutta ja hissejä.

Katso kooste kyselyn tuloksista täältä.

Lisätietoja:

Markus Laine, erikoistutkija Helsingin kaupungin tietokeskus
puh. 040 3344 772

Ari Niska, tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus
puh. 09 310 36524

Ifa Kytösaho, arkkitehti SAFA, kehittämisinsinööri
Talous- ja suunnittelukeskus / Kehittämisosasto
puh. 09 310 32293

Asukkaiden näkemyksiä kerätään Kuninkaankolmion palveluista ja kulkureiteistä

Asukkailta kerätään näkemyksiä kolmen kaupungin rajalla sijaitsevan Kuninkaankolmion alueen palveluista ja kulkureiteistä: Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Mielipide on helppo ilmaista, sillä kysely löytyy verkko-osoitteesta www.pehmogis.fi/kuninkaankolmio. Vastaajat voivat antaa myös arvionsa Kuninkaankolmioon suunnitteilla olevien uusien asuinalueiden houkuttelevuudesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään asuinalueiden, palvelujen ja liikenneyhteyksien suunnittelussa. Osallistu kyselyyn ja vaikuta helmikuun 2012 loppuun mennessä!

Kuninkaankolmioon suunnitteilla olevia asuinalueita ovat:

• Helsinki: Honkasuo, Kuninkaantammi, Luutnantinpolku
• Espoo: Rykmentinmäki, Uusmäki, Helmipöllönmäki, Painiitty
• Vantaa: Vaskipuisto/Kaivoksela, Raappavuorentien varsi, Myyrmäen
keskusta, Hämevaara – Vannepuisto, Pähkinärinne ja Pöllölaakso,
Koivuvaarankuja

Kuninkaankolmiossa on tavoitteena helpottaa asukkaiden arkea siten, että
palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja liikkuminen sujuvaa kuntarajoista
huolimatta.

Tutkimus liittyy Tekesin rahoittamaan Urbaani Arki -tutkimushankkeeseen
ja toteutetaan yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen
yliopiston kanssa.

Lisätietoja tutkimuksesta:

• Helsingin kaupunki, Riikka Henriksson, suunnittelija, talous- ja
suunnittelukeskus, puh. (09) 310 25543
• Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija,
yrityspalvelut, puh. (09) 8392 7000
• Espoon kaupunki, Lotta Kari-Pasonen, Leppävaaran aluearkkitehti,
kaupunkisuunnittelukeskus, puh. 09 8162 4106, 046 877 3704
• Aalto-yliopisto, erikoistutkija Marketta Kyttä, puh. 050 512 4583
• Tampereen teknillinen yliopisto, tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja,
puh. 040 8490 290

Kuninkaankolmion omat sivut www.kuninkaankolmio.fi

Roihuvuoren kaupunginosa-aktiivi Otto-Ville Mikkelä palkittiin demokratiapalkinnolla

Roihuvuoren kaupunginosa-aktiivi Otto-Ville Mikkelä palkittiin Oikeusministeriön demokratiapalkinnolla yhdessä neljän muun vapaaehtoistoimijan kanssa. Mikkelä on organisoinut erilaisia kylä- ja kulttuuritapahtumia ja kehittänyt kotikaupunginosaansa.

Mikkelän valintaperusteet: Helsingin kaltaisessa suuressa kaupungissa on asumisviihtyvyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että ihminen kokee oman lähiympäristönsä kotoisaksi. Otto-Ville Mikkelän aktiivinen, innostava ja vahvasti heittäytyvä toiminta Roihuvuoren hyväksi on vaikuttavaa.

Nyt ensimmäistä kertaa jaettavalla Oikeusministeriön demokratiapalkinnolla tehdään tunnetuksi suomalaista demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa sekä niiden parissa toimivia tahoja. Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 juhlistamiseksi palkinnon teemana tänä vuonna on vapaaehtoistoiminta. Mikkelän lisäksi muut palkinnonsaajat ovat: Eläkeliiton Ylistaron yhdistys, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä –verkosto sekä Otto-Ville Mikkelä ja Regina Wittsberg.

 Palkituista kuvatut kertomukset esiteltiin Ylen Ykkösen aamu-tv:ssä viikolla 48 eli 28.11.-2.12. klo 7.45. Kertomusten jälkeen Ykkösen aamu-tv:ssä keskusteltiin esimerkin virittämistä näkökulmista vapaaehtoistoimintaan. Mikkelän vuoro oli heti ma 28.11. klo 7.45 Ylen Ykkösen aamu-tv:ssä, jossa myös Helka ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka oli kommentoimassa Mikkelän valintaa.

Katso ohesta linkit Ylen areenaan Ylen ykkösen aamu-tv:n katkelmiin Otto-Ville Mikkelän demokratiapalkinnosta ja aamu tv:n keskusteluun aiheesta.

Palkittavia saivat ehdottaa kaikki suomalaiset, ja ehdotuksia kertyi lähes 400. Näiden joukosta Vapaaehtoistoiminnan vuoden lähettiläät toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä, toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, kirjailija Juha Itkonen, näyttelijä Nicke Lignell sekä näyttelijä Eija Vilpas kukin valitsivat yhden palkinnon saajan. Mikkelän valitsi Juha Itkonen.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi demokratiapalkinnon 8.12.2011 Helsingissä järjestettävässä Vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaarissa. Palkitut jakavat 10 000 euron summan, joka on tarkoitettu toiminnan jatkamiseen, kehittämiseen tai vapaaehtoisten kiittämiseen.

Vuoden 2011 palkinto toteutetaan oikeusministeriön, Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011/Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin, Raha-automaattiyhdistyksen ja Ylen Ykkösen aamu-tv:n yhteistyönä.

Lisätietoa palkituista ja haastattelupyynnöt: projektipäällikkö Karoliina Tikka, karoliina.tikka@alli.fi, puh. 044 722 9353

Lisätietoa demokratiapalkinnosta: erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, niklas.wilhelmsson@om.fi, puh. 09 1606 7966

Kuvat palkituista: www.alli.fi/kuvat

Katso uutinen palkittavista kokonaisuudessaan Oikeusministeriön sivuilta.

Helsingin luonnonhoidon linjaus on valmistunut

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus on valmistunut rakennusvirastossa. Linjauksella ohjataan rakennusviraston vastuulla olevien luonnonhoidon piirissä olevien viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Raportti on luettavissa pdf –muodossa rakennusviraston nettisivulla osoitteessa www.hkr.hel.fi/julkaisut kohdassa /Raportit, selvitykset ja suunnitelmat.

Luonnonhoidon linjaus hyväksyttiin yleisten töiden lautakunnassa 18.10.2011. Kaupunginhallitus on hyväksynyt linjauksen tavoitteet jo 8.2.2010.

Luonnonhoidon tavoitteena kaupungissa on kehittää ja ylläpitää kaikille helsinkiläisille ja muille alueiden käyttäjille viihtyisä ja turvallinen ympäristö. Tavoitteena on myös pyrkimys viheralueiden luonnon rikkauden säilyttämiseen ja kehittämiseen. Linjausten laadinta on ollut pitkä ja vuorovaikutteiden prosessi, joka saatiin onnellisesti päätökseen.

Luonnonhoidon linjaus löytyy myös vuoden 2011 julkaisusarjassa 2011 oheisesta linkistä.

Luonnonhoitoterveisin,

Tiina Saukkonen
luonnonhoidon suunnitteluvastaava
Rakennusvirasto, puh: 09 310 38632

Maailman designpääkaupungin ohjelma julkistettu – ohjelma sisältää noin 250 hanketta

Helsinki yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa on maailman designpääkaupunki vuonna 2012. Designpääkaupungin ohjelma sisältää noin 250 hanketta. Kyseessä on laajin Suomessa koskaan toteutettu designkokonaisuus, ja yksi suurimmista koko maailmassa.

Designpääkaupungin tavoitteena on kaupungin kehittäminen muotoilun avulla. Ohjelma innostaa kaupunkilaisia osallistumaan ympäristönsä parantamiseen ja osoittaa muotoilun mahdollisuudet hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämisessä.

Puolet julkistetusta ohjelmasta on erilaisia kehittämishankkeita, joita esittelevät teemat muuttuva kaupunki ja uudet ratkaisut. Näihin teemoihin kuuluvissa hankkeissa designin eri muotoja käytetään poikkeuksellisen laajasti.

Kaupunkilaisille ja matkailijoille suunnattuja tapahtumia on noin kolmannes kokonaisuudesta. Ne on koottu teemoihin tapahtumien vuosi ja näyttelyt. Ohjelmaan kuuluu avoimia kaupunkitapahtumia ja esimerkiksi noin sata näyttelyä.

Ensi vuoden aikana designpääkaupunki kokoaa Suomeen muotoiluvaikuttajia kaikkialta maailmasta. Luvassa on merkittäviä kohtaamisia vuoden ympäri. Muotoilua tehdään näkyväksi myös erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten julkaisujen avulla.

Kokonaisuus on rakennettu pääasiassa avoimen hankehaun kautta. Toteuttajien joukko on poikkeuksellisen laaja: muotoilun ammattilaisista esikoululaisiin, virkamiehistä kansalaisjärjestöihin ja yrityksistä opiskelijoihin. Hankkeita toteutetaan kaikkien viiden kaupungin alueella.

Ohjelmaan ja designpääkaupungin tekijöihin voi tutustua verkossa osoitteessa www.wdchelsinki2012.fi.

Ennen vuoden 2012 alkua tarjotaan älypuhelimiin ladattava helppokäyttöinen ohjelmasovellus. Ohjelma täydentyy edelleen loppuvuoden aikana.

Lisätiedot

– Johtaja Pekka Timonen, pekka.timonen[at]wdchelsinki2012.fi, 050 337 4386

– Ohjelmajohtaja Kaarina Gould, kaarina.gould[at]wdchelsinki2012.fi, 0400 350 505

Vastaa sosiaaliviraston lapsiperheiden hyvinvointi-kyselyyn 4.3.2012 mennessä!

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto teettää verkkohaastattelun, jonka tavoitteena on kerätä helsinkiläisiltä lapsiperheiltä sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta näkemyksiä lapsiperheen hyvinvointiin ja arjen sujumiseen vaikuttavista tekijöistä. Verkkohaastattelu on avoinna 4.3. saakka. Sosiaalivirasto toivoo mahdollisimman monen vastaavan sähköiseen kyselyyn oheisten linkkien kautta:
Lapsiperheiden vanhempien linkki = http://bit.ly/wrFYVC
Ammattilaisten linkki = http://bit.ly/zw0kyr

Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Fountain Park ja jos on teknisiä ongelmia, niistä voi tiedustella Anu Valtarilta sähköpostitse osoitteella:
anu.valtari[at]fountainpark.com

Tutustu ”Lähiö 2.0 – utopiaa ja totta” -kirjaan sähköisesti

Syyskuussa 2011 julkistettu Lähiö 2.0 – utopiaa ja totta -kirja on nyt saatavilla sähköisesti Ruohonkärjet-sivustolta. Kaupunkitutkija Timo Kopomaan kirjoittama kirja on keskusteleva puheenvuoro esikaupunkialueiden kehittämiseksi, jonka esimerkit kertovat kaupungista sekä urbaanista asumisen- ja elämäntavasta. Mahdollisina lähiöiden kehittämisstrategioina kirjataan neljä näkemystä ja tulevaisuudenkuvaa vuodelta 2015. Nämä ovat uusasumalähiö, retrolähiö, leppoistettu lähiökaupunginosa ja puolustettu lähiövyöhyke. Leppoisassa lähiössä kunnioitetaan alueen ominaispiirteitä ja kehitetään kaupunginosaa sen yhteisöjen ja ryhmien omarytmisyyttä tukien.

Painetun kirjan saa tilaamalla Timo Kopomaalta osoitteesta timo[at]kopomaa.com hintaan 16 euroa/kpl. Joitain kappaleita julkaisua on myynnissä Akateemisessa, Lasipalatsin Kirjakaupassa ja KSV:n Laiturissa. Timo Kopomaata voi myös tiedustella luennoimaan kirjan teemoista.

Seurasaaren muistojen keruu jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka

Suomen kansallismuseo julkaisi keväällä yhteistyössä Seurasaarisäätiön kanssa kyselyn, jonka avulla kerätään muistoja ja kokemuksia Seurasaaresta. Kyselyyn voi vastata 31.12.2011 saakka. Vastaukset talletetaan Kansallismuseoon tutkimuskäyttöön. Kysymykset ja vastausohjeet löytyvät Kansallismuseon verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi. Kysymykset voi pyytää myös puhelimitse 040 128 6387/Pirkko Hakala tai 040 128 6368/Anne Laurila.

Lisätietoja kyselystä antaa Kansallismuseossa intendentti Pirkko Hakala, puh. 040 128 6387, pirkko.hakala[at]nba.fi ja Seurasaarisäätiössä pääsihteeri Aila Nieminen, puh. 09 484 511, aila.nieminen[at]seurasaarisaatio.fi.

Seurasaari on monille suomalaisille tuttu paikka. Seurasaaren ulkomuseossa voi tutustua Suomen maakunnille tyypillisiin rakennuksiin 1600-luvun lopulta 1900-luvulle. Karunan kirkossa on vihitty monta hääparia ja Seurasaaren juhannusjuhlat ja joulupolku ovat suosittuja vuosittaisia tapahtumia. Seurasaari on myös suosittu ulkoilualue; saaressa voi retkeillä, uida ja viettää vapaa-aikaa monella tavoin.

Seurasaaren ulkomuseon verkkosivut: http://www.nba.fi/fi/seurasaari

Seurasaarisäätiön verkkosivut: http://www.seurasaarisaatio.fi

Helsingin Kaupunginosaradio käynnistyy

Radio Kontula on viime vuosina tehnyt ohjelmaa kaupunginosansa ajankohtaisista asioista Lähiradioon (100.3 MHz). Koska kokemukset ovat olleet hyviä, ovat kontulalaiset esittäneet Lähiöprojektille ja Helsingin kulttuurikeskukselle toiminnan laajentamista nyt myös muihin kaupunginosiin. Suunnitelmissa Radio Kontula tulee jatkamaan lähetyksiään joka toinen maanantai klo 19.30 – 20.30. Joka toinen maanantai jäisi näin muiden halukkaiden kaupunginosien käyttöön. Ohjelmat tallennetaan myös nettiin, jossa niitä voi kuunnella. Ohjelma-aika on maksutonta tekijöille ja Radio Kontula järjestää halukkaille opastuksen ohjelmien tekoon. Lähetyskertoja on tälle keväälle tiedossa 6-7 juhannukseen saakka. Katso lisätietoa asiasta oheisesta tiedostosta.

Jos alueellasi on tiedossa säpinää piakkoin tule kertomaan siitä joko suoraan lähetykseen tai erikseen järjestettävään äänityssessioon. Omia tilaisuuksia voi tulla mainostamaan, vaikkei haluaisi vielä sitoutua radiotyöhön.

Ilmoittautumiset Kontupisteeseen Anna Kaskimiehelle p. 040 504 2943 ja anna.kaskimies[at]kontu.la. Kerro myös tarvitsetko ohjausta toimitustyöhön.

Helsingin kirjastojen lainaus käynnistyy pe 8.5.!

Iloisia uutisia: lainaustoiminta alkaa pe 8.5. Helsingin kirjastoissa vaiheittain! Lainaaminen ja varausten noutaminen on mahdollista 8.5. alkaen Etelä-Haagan, Kallion, Laajasalon, Malmin, Paloheinän, Pasilan, Roihuvuoren, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastoissa sekä keskustakirjasto Oodissa. Muut Helsingin kirjastot avautuvat vaiheittain ma 11.5. alkaen.

Kirjoja ja muuta aineistoa voi jo nyt palauttaa  osaan  Helsingin kirjastoja palautusluukkujen kautta tai väliaikaisiin palautuspisteisiin. Lainat erääntyvät vasta kesäkuusta alkaen porrastetusti eli lainassa olevan aineiston palautuksella ei ole kiirettä. Uusia varauksia voi tehdä Helmet.fi-verkkopalvelussa maanantaista 11.5. alkaen. Tarkat tiedot lainoista ja varauksista löytyvät Helmet.fi-sivustolta.

Toukokuun ajan kirjastoasiointi hoidetaan ripeästi ja suositaan lainaus- ja palautusautomaattien käyttöä henkilökohtaisen palvelun sijaan. Muut kuin lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat pidetään vielä suljettuina.  Käytössä ovat ainoastaan peruspalvelut eli varausten nouto, lainaaminen ja palauttaminen. Esimerkiksi keskustakirjasto Oodin toinen kerros on toukokuussa suljettu. Pidempiaikainen asiointi kirjastotiloissa on mahdollista 1.6. alkaen.

Kirjastojen aukioloajat ovat toukokuun ajan supistetut. Oman lähikirjaston aukioloaika kannattaa tarkistaa ennen asiointia osoitteesta www.helmet.fi/kirjastot. Perjantaina 8.5. kirjastot ovat pääsääntöisesti avoinna klo 10–17. Keskustakirjasto Oodi on 8.5. avoinna klo 8–20 ja Töölön kirjasto klo 8–17. Lauantaina 9.5. on avoinna ainoastaan keskustakirjasto Oodi klo 10–18.

Oodissa arkipäivien kaksi ensimmäistä tuntia klo 8–10 suunnataan riskiryhmien asiointiin, lauantaina Oodissa ei ole erillistä asiointiaikaa riskiryhmiin kuuluville. Myös Töölön kirjastossa arkipäivien kaksi ensimmäistä aukiolotuntia klo 8–10 on varattu riskiryhmille.

Asiakkaiden toivotaan huolehtivan käsihygieniasta hyvin ja pitävän riittävää etäisyyttä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Kirjastoon ei pidä tulla sairaana.

Lue tarkemmin oheisen kaupungin uutisen kautta:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/lainaustoiminta-alkaa-helsingin-kirjastoissa-vaiheittain-85-alkaen?publisherId=60579873&releaseId=69880590