Stadin juhlaorkesteri kaupunginosatapahtumiin esiintymään

Stadin juhlaorkesterin kesäkausi lähtee tänä vuonna käyntiin perinteiseen tapaan Mosa herää -tapahtumassa 6. toukokuuta Tapanilan torilla. Orkesteri on tällä kertaa 9-henkinen ja sitä johtaa kitaristi, säveltäjä Pekka Tegelman. Laulusolisteina loistavat Maria Hänninen ja Kaj Kääriäinen. Tälläkin kertaa Stadin juhlaorkesterissa pidetään yllä kansainvälistä koeketusta Afrikan rytmeihin, joista vastaa lyömäsoittaja Yerim Gueye Senegalista.

Huom! Tänä vuonna juhlaorkesterin matkakustannukset on jouduttu siirtämään tilaajan maksettavaksi. Alle sadan euron hinta 9-henkisestä orkesterista on kuitenkin varsin kohtuullinen. Stadin juhlaorkesterin esiintymisiä voi tilata ja tiedustella kulttuurituottaja Mauri Lehtovirralta (gsm 050-572 0845, mauri.lehtovirta[at]hel.fi, Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 5.krs, 00100 Helsinki). Lava- ja äänentoistojärjestelyistä vastaa entiseen tapaan Ilkka Tuominen p. 050-380 8065, ilkka.tuominen[at]luukku.com.

 

Helsingin kaupungin demokratiaryhmän verkkosivut avattu – tervetuloa keskustelemaan!

Demokratian kehittämistä ja helsinkiläisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä pohtiva työryhmä on avannut verkkosivut, joiden kautta kaupunkilaisten toivotaan osallistuvan keskusteluun. Sivujen osoite on http://demokratia.hel.fi/. Tarkoitus on luoda mahdollisuuksia suoran demokratian toteuttamiseksi ja parantaa edustuksellisen demokratian  toimintaedellytyksiä. Ryhmä kokoaa kaupungin monet demokratiaa edistävät toimenpiteet yhtenäiseksi kansanvaltahankkeeksi.

Sivuilla julkaistaan demokratiaryhmän kokousten aineisto ja ryhmän jäsenten kirjoituksia, joita on mahdollisuus kommentoida. Ensimmäiset blogikirjoitukset on jo julkaistu. Sivuilla voi aloittaa myös uusia keskusteluja.

Helsingin kaupunginhallituksen asettaman ryhmän työn pohjana on kaupunginvaltuuston asettama tavoite kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamisesta ja vuorovaikutuksen lisäämisestä.

Demokratiaryhmän puheenjohtaja on Laura Rissanen (kok) ja varapuheenjohtaja  Otto Lehtipuu (vihr). 15-jäsenisessä ryhmässä on kaikkien valtuustossa olevien ryhmien edustus. Asiat ryhmälle esittelee kaupunginjohtaja ja kokouksissa ovat myös apulaiskaupunginjohtajat.

Ryhmän työlle on annettu määräaikaa lokakuun loppuun saakka. Demokratiaryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 24. elokuuta. 

Sähköisellä tapahtumailmoituksella sujuvoitetaan tapahtumien järjestämistä

Tapahtumajärjestäjä saa nyt yhdellä sähköisellä tapahtumailmoituksella tehtyä lähes kaikki tarvittavat ilmoitukset ja lupahakemukset Helsingissä järjestettävään tapahtumaan. Aiemmin tämä on vaatinut yhdestä kymmeneen eri hakemusta. Asiointi.hel.fi -sivuston tapahtumailmoituslomake on tarkoitettu Helsingissä järjestettävien tapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien ilmoitusten ja lupahakemusten tekemiseen.

Tapahtumailmoitus toimii samalla muistilistana tapahtumajärjestäjälle. Lomake ohjaa ilmoittajaa seuraaviin vaiheisiin sen mukaan, millaisia ilmoituksia ja lupia annettujen tietojenperusteella tarvitaan. Asiointi.hel.fi -sivustolla on omat osionsa yksityishenkilöille ja yhteisöille. Kummastakin osiosta voi jättää tapahtumailmoituksen. Linkki Helsingin kaupungin verkkoasiointiin ja sähköiseen tapahtumailmoitukseen: http://asiointi.hel.fi. Lisätietoja antaa: Tuottaja Päivi Munther, 040 334 2045, paivi.munther[at]hel.fi

Tutustu netissä tietopankkiin Helsingin hiljaisista alueista

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kotisivuilla on julkaistu
tietopankki Helsingin hiljaisista alueista
. Hiljaisten alueiden
rajaukset perustuvat asukkailta kerättyihin kokemuksiin, joita
täydentävät muun muassatiedot liikennemelusta, muista melulähteistä sekä
alueen yleisempi kuvaus. Tietopankki hiljaisista alueista löytyy Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen internetsivuilta.

Alueet määritelty asukkailta kerätyn tiedon pohjalta

Helsingin kaupunginympäristökeskus toteutti talvella 2007–2008 posti- ja
internetkyselyn, jossa selvitettiin helsinkiläisten kokemuksia
hiljaisista alueista
. Vastauksia saatiin yhteensä 2 100. Asukkaiden
kokemusten pohjalta määriteltiin Helsingin kaupunkimaiset hiljaiset alueet.

Alue luokiteltiin hiljaiseksi alueeksi, mikäli se sai kyselyssä yli
viisi mainintaa hiljaisuudestaan.
Tällaisia alueita löytyi yhteensä 34.
Osalla alueista liikenteen aiheuttama melutaso on yli 50 dB, jolloin
aluetta ei luokitella varsinaiseksi hiljaiseksi alueeksi. Silti alue tai
sen osa on koettu äänimaisemaltaan miellyttäväksi ja rauhalliseksi ja
asukkaat ovat nimenneet alueen hiljaiseksi. Varsinaisilla hiljaisilla
alueilla melutaso jää päivällä alle 50 dB.

Hiljaisilla alueilla on monia arvoja

Tietopankissa on jokaisesta hiljaiseksi määritellystä alueesta
sanallinen kuvaus, jossa kerrotaan alueen äänimaisemasta ja äänitasosta. Kuvaus sisältää myös yleisempää tietoa alueen luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvoista sekä saavutettavuudesta kävellen, pyöräillen ja julkisilla kulkuneuvoilla.

Valtaosalla asukkaiden hiljaisiksi kokemista alueista on arvokkaita
luontokohteita. Alueiden kuvauksista onkin linkit myös kaupungin
luontotietojärjestelmään
, jossa voi tutustua tarkemmin alueen luontoon.
Lisäksi muutamilta alueilta on ääninäyte. Tietopankissa voi kuunnella
esimerkiksi maatilan ääniä Haltialassa ja sorsien ääntelyä Tokoinrannassa.

Kartalla nähtävissä sekä hiljaiset alueet että melulähteet

Hiljaisten alueiden rajaukset esitetään myös kartalla. Samalla kartalla
voi tarkastella liikenteen aiheuttamia äänitasoja, Helsinki-Vantaan
lentoaseman vilkkaimpia lentoonlähtö- ja laskeutumisreittejä,
pistemäisten melulähteiden sijaintia sekä suojelualueiden ja arvokkaiden
luontokohteiden sijoittumista.

Osa kaupungin meluntorjuntaa

Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2008 asetettiin
meluntorjunnan pitkän aikavälin tavoitteeksi muun muassa suhteellisten
hiljaisten alueiden säilyttäminen ja riittävän alhaiset melutasot
virkistysalueilla. Helsingin hiljaisten alueiden tietokannan
kehittäminen ja ylläpito on osa tavoitteen saavuttamiseksi tehtävää työtä.

Lisätietoja:

ympäristötarkastaja Anu Haahla, Helsingin ympäristökeskus, puh. (09) 310
28916, etunimi.sukunimi@hel.fi

Esite katupölyn haittojen vähentämisestä kiinteistönhoidossa

Näin katupölykauden alla on hyvä tutustua Helsingin kaupungin rakennusviraston ja ympäristökeskuksen esitteeseen katupölyn ehkäisemisestä. Esite antaa mm. hyvän kuvan siitä, mikä osa katujen siivouksesta kuuluu kaupungille ja mikä kiinteistöille. Yhteistyö on paras keino katupölyn ehkäisyyn. Esite löytyy Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sivuilta nimellä Katupölyn haittojen vähentäminen kiinteistönhoidossa.

Kommentoi HSL:n liikennöintisuunnitelmaa 2012-2013 ma 16.1. mennessä

HSL kerää mielipiteitä liikennöintisuunnitelman 2012-2013 luonnoksesta. Kommentoitavana ovat seutulinjoille, Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan bussiliikenteeseen kaavaillut muutokset sekä juna-, raitiovaunu-, metro- ja lauttaliikenteen muutokset vuosina 2012-2013.

Suunnitelmaan voi tutustua ja sitä voi kommentoida HSL:n verkkosivuilla maanantaihin 16.1.2012 mennessä. Määräajan sisällä tulleet kommentit huomioidaan HSL:n hallitukselle tammikuussa esiteltävässä suunnitelmassa. Tutustu suunnitelmaan oheisesta linkistä ja kommentoi suunnitelmaa oheisella palautelomakkeella. Osallistu ja vaikuta!

Suomalaisista elokuvista kerätään tietoa

laveata tieta harakkalan lahiseutu 5

Onko kaupunginosassasi kuvattu elokuvaa? Tunnistatko tuttuja rakennuksia tai maisemia katsoessasi vanhoja elokuvia? Oletko itse tai onko joku tuttavasi esiintynyt jossakin kotimaisessa elokuvassa?

Tietojasi tarvitaan, kun KAVA (Kansallinen audiovisuaalinen arkisto) täydentää Suomen kansallisfilmografian tietokantaansa. Tietoja metsästetään erityisesti vuosien 1907-1975 välisenä aikana tehdyistä elokuvista. Elokuvissa on paljon menetettyä rakennusperintöä, vanhaa kulttuurimaisemaa sekä paikallishistoriaa. Katso KAVA:n tiedote asiasta oheisesta linkistä. Tutustu kyseltäviin esimerkkitapauksiin sivulla www.kava.fi/perinnekeruu.

Kuvan elokuva: Laveata tietä, 1931.

Elokuviin liittyvät tiedot voi toimittaa ottamalla yhteyttä perinnetutkija Juha Seitajärveen:
juha.seitajarvi[at]kava.fi
Puh. 09 6154 0217 tai 045 657 7383
Postiosoite: KAVA/Seitajärvi
PL 16, 00501 Helsinki

Lumipalautetta voi nyt antaa rakennusviraston karttapalvelussa!

Rakennusvirasto tarjoaa nettipalvelun, jossa voi kertoa kartan avulla,
missä tarvitaan lumiauraa. Palvelussa on myös mahdollista antaa
palautetta hyvin tehdystä työstä. Ennen oman palautteen antamista näkee,
onko samalta paikalta jo annettu palautetta. Palvelun osoite on
kerrokartalla.hel.fi/lumipalaute

Rakennusvirastosta muistutetaan, että lumet aurataan ns. katujen
hoitoluokituksen mukaan ensin pääkaduilta ja joukkoliikenteen
käyttämiltä kaduilta. Asuntokadut ovat vuorossa vasta vilkkaampien
katujen jälkeen. Uuden lumisateen jälkeen palataan aina pääkaduille ja
joukkoliikenteen käyttämille kaduille.

Lisätiedot:
– asiakaspalvelupäällikkö Tarja Posti, puh. 09 310 38433
– tiedottaja Lauri Hänninen, puh. 09 310 38413

Ehdota Vuoden kaupunginosaa, kotikaupunkipolkua, kotiseututekoa!

On aika tehdä ehdotuksia Vuoden kaupunginosaksi, kotiseututeoksi ja kotiseutupoluksi (Helsingissä kotikaupunkipolut). Ehdotukset tulee lähettää Suomen Kotiseutuliittoon 15. toukokuuta mennessä (yht.tiedot alempana). Kaikki Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt voivat tehdä ehdotuksia. Valinnassa kiinnitetään huomiota omatoimisuuteen, aloitteellisuuteen sekä uusiin toiminta-ajatuksiin ja hyviin ideoihin.

Vuoden palkitut julkistetaan Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Mikkelissä
elokuun 2012 alussa. Palkitut kaupunginosat, yhdistykset ja henkilöt ovat saaneet usein runsaasti myönteistä huomiota sekä paikallisessa että valtakunnallisessa mediassa.

Ehdotuksessa on mainittava selkeästi ehdotuksen kohde ja palkittava sarja: kaupunginosa / kotiseututeko / kotiseutupolku (kotikaupunkipolku).
Ehdotuksessa tulee sekä perustella, miksi kohde pitäisi valita, että kuvailla
kohdetta. Oheen voi liittää esittelymateriaalia. Ehdotuksia tai liitteitä ei palauteta.
Mikäli halutaan, että ehdotus huomioidaan useammassa sarjassa, on kuhunkin
sarjaan toimitettava erillinen ehdotus liitteineen.

Palkintoehdotukset on toimitettava Kotiseutuliittoon sähköpostitse osoitteeseen
toimisto@kotiseutuliitto.fi tai postitse Suomen Kotiseutuliitto, Kalevankatu 13 A, 00100 Helsinki.

Lisätietoja antaa Lassi Saressalo
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi , puh. 050 590 2210.

Korkeiden kerrostalojen asukaskyselyn tuloksia

Helsingin kaupunki tilasi Innolink Research Oy:ltä korkeita kerrostaloja koskevan asukaskyselyn, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2011. Kysely tehtiin osana Helsingin kaupungin hallintokuntien yhteisselvitystä Helsingin korkean rakentamisen periaatteiksi. Tavoitteena oli selvittää, keitä alueen korkeissa kerrostaloissa asuu, miksi he ovat valinneet tämän asuinmuodon ja mikä tekee korkeissa asuintaloissa asumisesta erityistä. Lisäksi kartoitettiin myös asumismuodon vetovoimaa, vahvuuksia ja heikkouksia. Kyselyn tuloksia tullaan selvittämään vielä tarkemmin Tietokeskuksessa kevään 2012 aikana.

Tutkimukseen vastanneiden perusteella korkeat kerrostalot vetävät etenkin varttuneempaa väkeä. Tutkimuksen mukaan asumistyytyväisyys korkeissa kerrostaloissa on suurta ja tornitalojen asukkaat ovat erittäin sitoutuneita nykyiseen asuinmuotoonsa. Vastauksissa keskeinen sijainti, palvelut ja laatu korostuivat asunnon valintaperusteissa. Korkeaan kerrostaloon muuttamisessa vastaajia arvelutti etenkin melu. Korkeuteen tai turvallisuuteen liittyvät tekijät eivät heitä juurikaan huolestuttaneet. Korkeiden kerrostalojen ja niiden naapuritalojen asukkaat arvostavat samantyyppisiä asioita, kuten asumisen rauhallisuutta ja pihapiirin viihtyisyyttä sekä yhteishenkeä. Korkeissa kerrostaloissa arvostettiin lisäksi turvallisuutta ja hissejä.

Katso kooste kyselyn tuloksista täältä.

Lisätietoja:

Markus Laine, erikoistutkija Helsingin kaupungin tietokeskus
puh. 040 3344 772

Ari Niska, tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus
puh. 09 310 36524

Ifa Kytösaho, arkkitehti SAFA, kehittämisinsinööri
Talous- ja suunnittelukeskus / Kehittämisosasto
puh. 09 310 32293