Hel.fi -sivut uudistuvat – anna palautetta sivuista!

Helsingin kaupungin verkkosivuja ollaan uudistamassa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa tietojen löydettävyyttä ja tehdä sivuista entistä asukas- ja palvelulähtöisemmät. Uudistuneet sivut on suunniteltu toimimaan myös älypuhelimissa ja tableteissa.

Uusista Hel.fi -sivuista on julkaistuna beta-versio. Beta-versiolla tarkoitetaan sitä, että sivusto ei ole vielä täysin valmis. Sivuston sisältöä ja toiminnallisuuksia kehitetään yhä edelleen. Kun uusi sivusto valmistuu, se tulee korvaamaan vanhan sivuston. Vuonna 2014 aloitetaan kaupungin virastojen ja liikelaitosten sivujen uudistaminen.

Beta-versioon voi tutustua osoitteessa http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/

Verkkosivujen sisältöä ja toimintoja tullaan kehittämään saadun palautteen pohjalta. Helsinkiläisten toivotaan antavan palautetta ja kehitysehdotuksia Hel.fi –sivuilla olevan kyselylomakkeen kautta:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1103623&chk=MUV9C7GQ.

Verkkosivujen uudistaminen on tehty kaupungin virastojen yhteistyönä, vetovastuu on ollut keskushallinnossa. Sivujen uuden ulkoasun ovat suunnitelleet taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun graafisen suunnittelun opiskelijat projektiopintoina, ulkoasun jatkotyöstämisestä on vastannut Koro Oy ja teknisen alustan toimittaa IBM.

Katso Helsingin kaupungin uutinen kokonaisuudessaan ja lisätietoa uudistuksesta oheisesta linkistä.

Kysely Helsingin turvallisuudesta – avoinna 31.12. saakka

Helsingin kaupunki haluaa kuulla näkemyksiä siitä, mitkä asiat tai ilmiöt heikentävät tällä hetkellä Helsingissä asuvien ja kävijöiden turvallisuuden tunnetta ja mihin turvallisuuteen liittyviin asioihin kaupungin tulisi tulevina vuosina panostaa. Kerro ajatuksesi ja ideasi vastaamalla turvallisuuskyselyyn, saatuja vastauksia hyödynnetään kaupungin turvallisuustyössä ja uuden turvallisuussuunnitelman valmistelussa. Kyselyyn pääset oheisen linkin sisältämältä sivulta.

Myös paperilomakkeella vastaaminen on mahdollista. Kyselylomakkeita saa printtinä Virka Infosta (Helsingin kaupungintalo, Sofiankatu 1 tai Pohjoisesplanadi 11-13), Kaupunkiverstaalta (Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24 2krs.) ja suurimmasta osasta Helsingin lähiöasemista ja asukastaloista, täytetyt paperikyselyt voi myös palauttaa näihin paikkoihin. Kyselyyn voi vastata suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Kysely on avoinna 31.12.2014 saakka.

Katso lisätietoa aiheesta ja kyselyuutinen kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin sivuilta oheisesta linkistä. Lisätietoa Helsingin kaupungin turvallisuussuunnittelusta myös sivulla:
https://www.otakantaa.fi/helsinginturvallisuuskysely2014.

Tutustu demokratiapilottien seurantatutkimukseen

Helsingin kaupunginhallitus päätti vuonna 2012 käynnistää demokratiapiloteiksi kutsutun alueellisen osallistumisen kokeilun, jonka tarkoituksena oli kehittää uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi. Mukaan kokeiluun valikoitui yhteensä 10 hanketta. Demokratiapilotit ovat lyhyessä ajassa onnistuneet kehittämään Helsingin olosuhteisiin soveltuvia osallistuvan lähidemokratian menetelmiä sekä toimintatapoja.

Helsingin kaupunki on rahoittanut demokratiapilottien kehittämistyötä vain pienimuotoisesti ja suurin osa kehittämisestä on toteutettu asukkaiden ja asukasyhdistysten vapaaehtoisvoimin sekä kaupungin taholta virkatyönä. Pilottien vaikutuksina on saatu aikaan mm. asukas- tai kaupunkilaisraateja, yksittäisiä ja jatkuvia asukasfoorumeja, toimitilojen ja budjetoinnin suunnittelumalleja, tapahtumakonsepteja sekä Kerro kartalla -teknologiasovelluksen kokeiluja. Hyviä tulosten syntymistä on edistänyt motivoitunut ja innostunut asukas- ja virkamiesjoukko. Demokratiapilottien kehittämistyö jatkuu usealla alueella asukasyhdistysten tai kaupungin koordinoimana varsinaisen hankekauden päätyttyäkin.

Demokratiapiloteista julkaistu Stina Högnabban seurantatutkimus ”Unelmia, pikavoittoja ja demokratiapöhinää” perustuu pilottitoimijoiden, projektityöntekijöiden ja Helsingin kaupungin virastoyhteyshenkilöiden näkemyksiin. Kokemuksia on kerätty vuoden 2013 ajan haastatteluin sekä lomakekyselyin, toimintaa on seurattu myös sosiaalisen median kautta. Lisätietoa demokratiapilottivuodesta 2013 voi katsoa myös Internetistä osoitteesta http://demokratia.hel.fi/.

Lisätietoa tutkimuksesta:
erikoistutkija Stina Högnabba, puh. 09 310 42525, s-posti: etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Julkaisu: Unelmia, pikavoittoja ja demokratiapöhinää – Helsingin demokratiapilottien tulokset, Helsingin kaupungin tietokeskus Tutkimuskatsauksia 2014:1, pdf

Painetun tutkimuksen tilaukset: tietokeskus.tilaukset[at]hel.fi tai puh. 09 310 36293

Katso Helsingin kaupungin tietokeskuksen tiedote aiheesta kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Ehdota Vuoden kaupunginosaa ja kotiseutuyhdistystä 30.4. mennessä!

”Vuoden kaupunginosa 2017” -palkinnon saajaa etsitään jälleen. Helsinkiläinen kaupunginosa palkittiin viimeksi vuonna 2010 (Roihuvuori). Nyt kannattaakin kokeilla, tulisiko palkinto tänä vuonna pitkän tauon jälkeen pääkaupunkiin. Tietoa kilpailusta ja valintaperusteista oheisesta linkistä: http://kotiseutuliitto.fi/mika-on-suomen-paras-kaupunginosa. Ehdotukset verkkolomakkeella 30.4. mennessä Kotiseutuliiton linkistä.

Kotiseutuliitto valitsee myös vuoden 2017 kotiseutuyhdistyksen. Palkintoa voivat tavoitella kaikki Kotiseutuliiton jäsenyhdistykset. Valinta tehdään vuosikertomusten perusteella. Vuosikertomukset tulee toimittaa 30.4. mennessä sähköpostilla: toimisto[at]kotiseutuliitto.fi tai kirjepostilla osoitteeseen: Suomen Kotiseutuliitto, Kalevankatu 13 A, 00100 Helsinki.

Vuoden kaupunginosa ja vuoden kotiseutuyhdistys julkistetaan Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä elokuussa 2017. Vuoden kotiseutuyhdistyksen valintakriteereissä painotetaan yhdistyksen toiminnan aktiivisuutta. Lisätietoa kriteereistä ja Vuoden kotiseutuyhdistys -kilpailusta oheisesta linkistä.

Haku päällä Helsingissä: Kolme kekseliästä kaupunginosaa

MEDIATIEDOTE 25.1.2016

Kevään 2016 aikana valitaan kolme kekseliästä kaupunginosaa, joissa etsitään älykkäitä ratkaisuja helpottamaan kaupunkilaisten arkea. Valituille on tarjolla tukea ja sparrausta käytännön kehittämistyössä, viestinnässä, rahoituksen hakemisessa ja verkostoitumisessa.
Kaupunginosayhdistysten kattojärjestön Helka ry:n käynnistämässä KEVEIN-hankkeessa etsitään avointa ja rohkeaa ajattelua, joka nousee suoraan hakijoiden omista tarpeista. Samalla luodaan uusia tilaisuuksia työllistymiselle ja yritystoiminnalle.

Projektipäällikkö Christian Sannemann uskoo asukaslähtöiseen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden vahvistumiseen paikallisten haasteiden selättämisessä. ”Sen sijaan, että tarjotaan valmiita vastauksia alueen ulkopuolelta käsin, kysytään heiltä, jotka alueen parhaiten tuntevat.
Parhaassa tapauksessa löydämme ratkaisuja, joita voidaan monistaa ja hyödyntää myös muissa kaupunginosissa. Ja miksei myös muissa kaupungeissa.”

”Lähtökohtana ovat alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden ympäristössään havaitsemat kehityskohteet ja ongelmat. Ne voivat liittyä esimerkiksi puuttuviin palveluihin tai olemassa olevien kehittämiseen, päivittäistä arkea helpottavaan teknologiaan, kohtaamispaikkoihin tai
hyvinvoinnin lisäämiseen. On todella jännittävää nähdä, millaisia ideoita, ehdotuksia ja ratkaisuja alueilla syntyy”, sanoo Helka ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kaupunginosien kehittymistä näköalapaikalta jo vuosia seuranneena hän näkee hankkeessa mahdollisuuksia, jotka voivat muuttaa perusteellisesti kokemuksemme kaupungista paikkana asua ja yrittää.

Toimintaympäristönsä kehittämisestä kiinnostuneilla kaupunginosayhdistyksillä, yrityksillä ja muilla paikallisilla toimijoilla on aikaa hakea mukaan verkostonsa kanssa 29. helmikuuta asti. Hakulomake löytyy tänään avatulta KEVEIN-nettisivulta. Tavoitteena on synnyttää kolmesta aktiivisesta asuinalueesta niissä toimivien paikallisten kehittämisverkostojen kanssa ns. innovaatioalustoja. Ne
ovat edistyksellisiä ympäristöjä, jotka jatkavat kehittämistä uusin eväin hankkeen päätyttyä.

Hanketta tukee Helsingin kaupungin lisäksi Uudenmaan liitto, jonka yksi kärkiteemoista vuosina 2014-2020 on Arjen hyvinvointikaupunki.

Linkkejä:
www.kaupunginosat.net/kevein
www.helka.net
Helkan uuteen hankkeeseen etsitään kolmea kekseliästä kaupunginosaa

Lisätietoja:

Helka ry
Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
p. 045 145 2595,  pirjo.tulikukka@helka.net

Christian Sannemann, projektipäällikkö
p. 040 521 3335,  christian.sannemann@helka.net

Vastaa sähköiseen kyselyyn valosaasteesta Helsingissä 15.12. mennessä

Helsinki osallistaa kaupunkilaisia ahkerasti sähköisillä kyselyillä. Nyt on vuorossa kysely valosaasteesta ja häiriövalosta Helsingissä. Kyselyssä kartoitetaan lisäksi miellyttävän valaistuksen paikkoja sekä toiveita mahdollisista pimeäksi jätettävistä alueista. Tavoitteena on vähentää valosaastetta Helsingissä. Vastaile sähköiseen kyselyyn ja vaikuta viimeistään su 15.12. mennessä! Kyselyyn pääsee oheisen linkin kautta

Nykyaikainen valaistustekniikka mahdollistaa monipuolisen valaistuksen ohjauksen. Valoja voidaan himmentää ja kirkastaa aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Näin voidaan alueelle kohdistaa aina tarkoituksenmukainen valaistus.

Ihmiset tarvitsevat myös paikkoja rauhoittumiseen sekä luonnon, hiljaisuuden ja pimeyden kokemiseen. Tätä varten määritellään pimeäksi jätettävät alueet, jotka mahdollistavat luonnon, maiseman tai tähtitaivaan tarkkailun pimeään aikaan.

Valosaaste on ympäristönsuojelualan käyttämä laajempialainen termi viihtyisyyden tai turvallisuuden kannalta tarpeettomasta, mahdollisesti myös taivaalle suuntautuvasta valosta, jolla on vaikutuksia luontoon. Valosaaste saattaa aiheuttaa ympäristöhaittoja kasveille, hyönteisille ja eläimille. Ympäristöhaitat ilmenevät kasveilla kasvukauden muutoksina ja hyönteisillä ja eläimillä elintapojen muutoksina. Selvitystyön aikana haetaan myös tietoa ilmiön terveysvaikutuksista ihmiseen.

Ehdota paikkaa katutaiteen pilottialueelle Helsingissä!

hki katutaide 2017

Mikä Helsingin kaupunginosa tai alue sopisi parhaiten katutaiteelle? Haluatko omaan kaupunginosaasi katutaidetta? Katutaiteen pilottialueen sijainnista käynnistetään kaikille kaupunkilaisille avoin karttakysely, jossa voi esittää kiinnostusta ja ideoita alueesta. Paikkaa voi ehdottaa 18.2.2018 asti. Kysely löytyy osoitteesta http://kerrokartalla.hel.fi/katutaiteenpilottialue
Helsingin kaupunki laatii ohjeistuksia sille, miten graffiti- ja katutaiteen hankkeet etenevät kaupungin sisällä ja varmistaa tiedonkulkua toimialojen välillä. Kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelu- ja toteutustyöhön.

Katutaide on julkisessa tilassa tehtyjä omaehtoisia, paikkasidonnaisia taidetekoja: maalauksia, interventioita ja tapahtumia. Se ei ole tiukkarajaisesti määriteltävissä, koska sen muodot ja välineet muuttuvat, ja sitä leimaa ajankohtaisuus myös sisällön tasolla.

Katutaiteeseen liittyy vapaus, mikä useimmiten tarkoittaa myös instituutioiden ulkopuolella tehtävää taidetta. Helsinkiläinen omaleimainen katutaide syntyy kaupunkilaisten, vapaiden toimintaryhmien, yhdistysten, yritysten ja Helsingin kaupungin yhteistyöstä.

Katutaiteelle sopivan pilottialueen osoittaminen tapahtuu tulevien vuosien aikana. Pilottialuetta suunnitellaan kaupunkilaisten ehdotusten pohjalta yhteistyössä maalareiden, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Osallistu Helsingin rantojen valaistuskyselyyn 10.3.2019 mennessä!

rantavalaistus ramboll

Välkehtiviä tähtiä vai valaistuja polkuja? Helsinki kysyy kaupunkilaisten mielipiteitä ja kokemuksia rantojen ja saarten valaistuksesta! Nyt etsitään valaistustapoja eri tyyppisille rannoille pyrkien sovittamaan yhteen kaupunkilaisten, eläinten ja kasvien tarpeet. Lisäksi haetaan ideoita, joilla parantaa rantojen käyttöä, viihtyisyyttä ja saavutettavuutta valaistuksen avulla. Anna 10.3.2019 mennessä näkemyksesi siitä, mitä kohteita tulisi valaista ja miten – tai mitä ei tulisi valaista. Linkki kyselyyn http://mpt.link/rantavalaistus

Kartalle voi esimerkiksi merkitä minne haluaisi tunnelmallista valaistusta, mitä merkittäviä luontokohteita voisi valaista tai mitä aluetta ei pitäisi valaista lainkaan. Myöhemmin keväällä on luvassa asukas- ja asiantuntijatyöpajoja, joissa ajatuksia kehitetään eteenpäin. Valaistuksen suunnittelutyötä ohjaavat luonto, kaupunkikuva, asuminen, liikkuminen, turvallisuus sekä palvelut.

Rantareittien varrella olevien alueiden luonne vaihtelee luonnontilaisista luonnonsuojelualueista tiiviisti rakennettuihin rantoihin. Meren rannat ja jokivarsien ympäristöt ovat Helsingille ominaisia ympäristöjä, joiden valaisemisella voidaan korostaa kaupungin merellisyyttä ja omaleimaisuutta. Toisaalta rantareitit sivuavat usein laajoja luontoalueita, jotka halutaan jättää valaisematta luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi tai asukkaiden toivomuksesta. Meri ja rannat koskettavat jokaista helsinkiläistä; kaupungin kaikki asukkaat asuvat alle 10 kilometrin päässä merestä. Helsingin ranta-alueet ja reitit muodostavat n. 130 kilometriä rantaviivaa.

Rantojen valaisun suunnittelu kuuluu Helsingin merellisen strategian kehitystyöhön. Helsingin kaupungin ranta-alueiden ja reittien valaistusperiaatteet laaditaan Helsingin kaupungin toimeksiantona vuoden 2019 loppuun mennessä konsultin toimesta.

Kaupunkiverstas Lasipalatsin Kohtaamispaikalla on Helsingin kaupunginkirjaston uusi palvelu

Helsingin kaupunginkirjaston uusi palvelu Kaupunkiverstas avautuu Lasipalatsin Kohtaamispaikalle entisten palvelujen rinnalle 25.10.2013. Kaupunkiverstas on matalan kynnyksen työtila, jossa kaikki voivat kokeilla mm. 3D-tulostinta ja -jyrsintä, vinyylileikkuria, grafiikkatyöpistettä, multimediakoneita jne. Kaupunkiverstas tarjoaa mahdollisuuden viettää päivän suunnittelijana tai värkätä jotakin inspiroivaa. Kaupunkiverstas on keskustakirjaston osallistuvan budjetoinnin pilottiprojekti ja kaupunkilaisten itsensä suunnittelemaa toimintaa. Kirjaston makerspace-tilaa on kehitelty yhdessä kaupunkilaisten kanssa myös edelläkäyttäjä-työpajassa.

Kaupunkiverstaalle on haluttu luoda myös tunnelmaa, jonka avulla mahdollisimman moni värkkääjä löytää hengenheimolaisia, tekijöiden verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia. Itse tehtyjä tuotoksia voi jakaa Kaupunkiverstaan verkkosivujen kautta sosiaaliseen mediaan. Kaupunkiverstaan sivuille tallennetaan aikaansaannosten tee-se-itse-ohjeet ja verkkosivuilta löytää myös tarkemmat esittelyt tiloista ja laitteista, sekä ohjeita monenlaisiin tilanteisiin. Asiakkaita auttaa Kaupunkiverstaan osaava henkilökunta, joka on valmentautunut opastamaan uusia palveluja ja laitteita. Katso kirjaston tiedote kaupunkiverstaasta oheisesta linkistä.

Lämpimästi tervetuloa!

Kaupunkiverstas, Lasipalatsi
Mannerheimintie 22-24, 2. krs.
avoinna ma-pe klo 9-18, la-su suljettu

Lisätietoa:

Lotta Muurinen, Kaupunkiverstaan esimies, gsm 040 170 9175, lotta.muurinen[at]hel.fi
Kari Lämsä, Kirjasto 10:n osastonjohtaja, gsm 050 304 6069, kari.lamsa[at]hel.fi

Kaupunkiverstas.fi (beta), facebook.com/kaupunkiverstas
Kohtaamispaikka@lasipalatsi
Keskustakirjaston osallistuva budjetointi
Keskustakirjasto.fi, twitter.com/keskustakirj, facebook.com/keskustakirjasto

 

 

Seurasaaren muistojen keruu jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka

Suomen kansallismuseo julkaisi keväällä yhteistyössä Seurasaarisäätiön kanssa kyselyn, jonka avulla kerätään muistoja ja kokemuksia Seurasaaresta. Kyselyyn voi vastata 31.12.2011 saakka. Vastaukset talletetaan Kansallismuseoon tutkimuskäyttöön. Kysymykset ja vastausohjeet löytyvät Kansallismuseon verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi. Kysymykset voi pyytää myös puhelimitse 040 128 6387/Pirkko Hakala tai 040 128 6368/Anne Laurila.

Lisätietoja kyselystä antaa Kansallismuseossa intendentti Pirkko Hakala, puh. 040 128 6387, pirkko.hakala[at]nba.fi ja Seurasaarisäätiössä pääsihteeri Aila Nieminen, puh. 09 484 511, aila.nieminen[at]seurasaarisaatio.fi.

Seurasaari on monille suomalaisille tuttu paikka. Seurasaaren ulkomuseossa voi tutustua Suomen maakunnille tyypillisiin rakennuksiin 1600-luvun lopulta 1900-luvulle. Karunan kirkossa on vihitty monta hääparia ja Seurasaaren juhannusjuhlat ja joulupolku ovat suosittuja vuosittaisia tapahtumia. Seurasaari on myös suosittu ulkoilualue; saaressa voi retkeillä, uida ja viettää vapaa-aikaa monella tavoin.

Seurasaaren ulkomuseon verkkosivut: http://www.nba.fi/fi/seurasaari

Seurasaarisäätiön verkkosivut: http://www.seurasaarisaatio.fi