Läntinen esittely- ja keskustelutilaisuus yleiskaavasta Kanneltalolla ke 30.10.

0
138

Yleiskaavan visio 2050 tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 22.10.2013. Visiota varten tehtyihin selvityksiin voi tutustua jo etukäteen. Lisätietoja kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavasivuilta: http://www.yleiskaava.fi

Osana Helka ry:n yleiskaavavaikuttamista Helsingin läntiset kaupunginosayhdistykset järjestävät Kanneltalossa keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-20.00 esittely- ja keskustelutilaisuuden alueensa asukkaille ja kaupungin kehittämiseen vaikuttamaan haluaville, koskien tekeillä olevan yleiskaavan visiovaihetta. Tarkoituksena on kertoa kaupunkisuunnitteluviraston laatimasta ja lautakunnassa esillä olleesta visiosta sekä koota ideoita läntisen alueen tulevista tarpeista asukasnäkökulmasta.

Tilaisuuden ohjelmassa:

Tervetuloa
Tilaisuuden puheenjohtaja Erik Bärlund, Kaarela-Seuran pj

Tilaisuuden tavoitteet
dipl.ins. Heikki Leppänen, Konala-Seura pj / Helkan yleiskaavaryhmä

Yleiskaavavisio 2050, Läntinen Helsinki
yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies, Kaupunkisuunnitteluvirasto

Miten alueitten oma keskustelu vie yleiskaavaprosessia eteenpäin: case Pakila
arkkitehti Simo Sankari, Pakila-Seura / Helkan yleiskaavaryhmä

Keskustelua ja Kysymyksiä
Tilaisuuden puheenjohtaja Erik Bärlund, Kaarela-Seuran pj

Yhteenveto ja sopiminen jatkosta
Tilaisuuden puheenjohtaja Erik Bärlund, Kaarela-Seuran pj

Tervetuloa!