Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2014

0
137

Sote-lautakunta on päättänyt avustusten jakamisen perusteista ja päättänyt, että hakemukset on toimitettava sähköiseen asiointipalveluun tai kirjaamoon viimeistään 14.10.2013 klo 16.00. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet löytyvät Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Internet-sivuilta oheisesta linkistä. Katso myös hakukuulutus oheisena liitteenä.

Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Hakemusperusteissa on lueteltu tarkemmin mitä asioita avustetaan.

Edellisessä kohdassa mainittujen kohteiden lisäksi lautakunta voi myöntää avustuksia myös asukastalotoimintaan.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:
1. alustava toimintasuunnitelma 2014,
2. alustava talousarvio 2014,
3. vahvistettu tuloslaskelma 2012,
4. vahvistettu tase 2012,
5. toimintakertomus 2012,
6. jäljennös tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2012,
7. viimeisin vuosikokouksen pöytäkirja,
8. kopio tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä
9. yhteisön säännöt

Kohtien 1 – 2 osalta riittää hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen allekirjoittama asiakirja viraston ilmoituksen mukaisesti, koska yhdistysten vuosikokoukset pidetään vasta marras- tai joulukuussa.
Kohtien 3 – 9 osalta asiakirjat on toimitettava, vaikka virastolla ne jo ennestään olisivatkin, koska jokainen hakemus muodostaa viraston ilmoituksen mukaan oman asiakirjakansion, eikä aiempia liitteitä voida liittää uuteen hakemukseen.

Lautakunta päättänee tämänhetkisen tiedon mukaan avustushakemuksista marraskuun 2013 aikana. Avustuksia myönnetään, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarviossa tarkoitukseen määrärahaa.

Kaupunki valmistelee esitystä myös eri avustusten myöntämiseen siten, että se tapahtuisi yhden kaupungin organisaation kautta. Tämä työ valmistunee lokakuun loppuun mennessä. Työn valmistumisen ajankohta kuitenkin tarkoittaa sitä, että vuoden 2014 avustusten osalta menetellään edelleen entistä lautakuntakohtaista menettelyä noudattaen ja uusi toimintamalli voi tulla käyttöön vasta vuoden 2015 hakemusten osalta.