Helsingin kaupunki avaa päätöksenteon historiaa vuosilta 1875–1974

0
244

Helsingin kaupunginarkisto on digitoinut kunnallishallinnon painettuja asiakirjakokoelmia, joiden avulla pääsee tutustumaan Helsingin kaupungin päätöksenteon historiaan. Sivustolta löytyy tällä hetkellä kolme erilaista asiakirjakokonaisuutta ja sitä täydennetään tulevaisuudessa.

Painetut vuosikertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta sisältävät tärkeimmät keskushallinnon päätökset sekä virastojen vuosikertomukset hakemistoineen. Lisätietoa päätöksenteosta taustoineen saa kaupunginvaltuuston painetuista asiakirjoista. Helsingin esikaupunkiliitosraportti antaa tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille tarkan selvityksen 1930-luvun pääkaupungista sekä liitosalueista.

Kertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1875–1974

Kunnalliskertomukset tarjoavat lähdeaineistoa Helsingin historiaa käsittelevään tutkimukseen. Ne sisältävät kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lauta- ja johtokuntien keskeisimmät päätökset.

Kaupunginhallituksen nykyisiä tehtäviä hoiti ennen vuotta 1930 rahatoimikamari, jonka tärkeimmät päätökset ovat myös kertomuksissa. Lisäksi kunnalliskertomuksissa ovat virastojen ja laitosten vuosittaiset toimintakertomukset.

Kaupunginhallituksen mietinnöt 1875–1918

Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat -sarja esittelee kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toimintaa. Sen asiakirjat jakautuvat kahteen osaan: kaupunginvaltuuston päätösasiakirjoihin ja kaupunginhallituksen mietintöihin. Kaupunginvaltuusto on käyttänyt hallintokuntien ja asiantuntijoiden lausunnoista muodostuneita mietintöjä päätöksentekonsa tukena.

Helsingin esikaupunkiliitosselvitys 1936–1940

Kunnallisen keskustoimiston johtaja Yrjö Harvian tekemä Helsingin esikaupunkiliitosselvitys valmistui vuonna 1936. Se sisältää selvitysmiehen ratkaisuehdotukset alueliitoksesta, yksityiskohtaiset mietinnöt kaikista Helsinkiin suunnitelluiksi liitettävistä 15 alueesta sekä asianosaisten lausunnot selvityksestä.

Helsingin suuri alueliitos v. 1946 toteutettiin suurimmilta osin Harvian mietinnön mukaisesti. Silloin Helsinkiin liitettiin mm. Lauttasaari, Malmi, Oulunkylä, Kulosaari ja Haaga.

Kaikki edellä mainitut digitoidut asiakirjat löytyvät Helsingin kaupungin tietokeskuksen kotisivulta tai suoraan osoitteesta: http://www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat

Lisätietoja:
tutkija Panu Haavisto
puh: 040 3344749,
s-posti: panu.haavisto[at]hel.fi