Helsingin luonnonhoidon linjaus on valmistunut

0
178

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus on valmistunut rakennusvirastossa. Linjauksella ohjataan rakennusviraston vastuulla olevien luonnonhoidon piirissä olevien viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Raportti on luettavissa pdf –muodossa rakennusviraston nettisivulla osoitteessa www.hkr.hel.fi/julkaisut kohdassa /Raportit, selvitykset ja suunnitelmat.

Luonnonhoidon linjaus hyväksyttiin yleisten töiden lautakunnassa 18.10.2011. Kaupunginhallitus on hyväksynyt linjauksen tavoitteet jo 8.2.2010.

Luonnonhoidon tavoitteena kaupungissa on kehittää ja ylläpitää kaikille helsinkiläisille ja muille alueiden käyttäjille viihtyisä ja turvallinen ympäristö. Tavoitteena on myös pyrkimys viheralueiden luonnon rikkauden säilyttämiseen ja kehittämiseen. Linjausten laadinta on ollut pitkä ja vuorovaikutteiden prosessi, joka saatiin onnellisesti päätökseen.

Luonnonhoidon linjaus löytyy myös vuoden 2011 julkaisusarjassa 2011 oheisesta linkistä.

Luonnonhoitoterveisin,

Tiina Saukkonen
luonnonhoidon suunnitteluvastaava
Rakennusvirasto, puh: 09 310 38632