Helsingin yleiskaavan karttakyselyyn tuli yli 33 000 merkintää

0
98

Helsingin yleiskaavan valmistelun tueksi järjestettiin 4.11.–9.12.2013 karttakysely, jolla kartoitettiin kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä. Kyselyyn saatiin kaikkiaan yli 33 000 karttamerkintää ja vastaajienkin määrä oli yli 4 000. Vastaajia kertyi melko tasaisesti eri puolilta Helsinkiä, selvästi aktiivisimpia vastaajia olivat kalliolaiset.

Aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä, tuloksista kerrotaan tarkemmin alkuvuodesta. Aineisto tullaan julkaisemaan myös avoimena datana.

Katso artikkeli kokonaisuudessaan Helsingin yleiskaava -sivustolta oheisesta linkistä.