Ilmansuojeluesitteestä tietoa paremman ilmanlaadun hyväksi

0
138

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on tehnyt asukkaille suunnatun ilmansuojeluesitteen, jossa kerrotaan miksi ilmanlaadun parantaminen on tärkeää, mitä toimenpiteitä Helsinki tulee tekemään seuraavien vuosien aikana sekä mitä asukkaat voivat itse tehdä ilmanlaadun parantamiseksi. Linkki sähköiseen esitteeseen: http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/ilmansuojeluesite.pdf (pdf-versio) ja https://issuu.com/helsinginymparistokeskus/docs/ilmansuojeluesite (issuu-versio)

Helsingin uusi ilmansuojelusuunnitelma vuosille 2017–2024 hyväksytään Helsingin ympäristölautakunnassa marraskuun aikana. Liikenteen päästöt (typpidioksidipitoisuudet) ylittävät kantakaupungissa paikoin terveysperusteisen raja-arvon, jonka vuoksi tarvitaan toimenpiteitä liikennepäästöjen vähentämiseksi. Ilmansuojelusuunnitelmassa on lisäksi toimenpiteitä katupölyn vähentämiseksi sekä pientaloalueiden puunpolton päästöjen vähentämiseksi.
 
Ilmansuojelusuunnitelman toimenpiteisiin ovat kaupungin eri virastot ja sidosryhmät sitoutuneet. Myös asukkaat voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan ilmanlaatuun – esimerkiksi vähentämällä yksityisautoilua, suosimalla joukkoliikennettä sekä polttamalla takan ja saunan tulisijassa ainoastaan kuivaa ja puhdasta puuta.
 
Lisätietoja ja esitteen tilaukset:                        
ympäristötarkastaja Outi Väkevä
outi.vakeva@hel.fi
puh. 09 310 31516