Julkisia tietoaineistoja avaava Helsinki Region Infoshare palkittiin

0
194

Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa vapaasti ja kaikkien saataville avaava Helsinki Region Infoshare -hanke on voittanut Helsingin kaupungin henkilöstölle ja työyhteisöille tarkoitetun Kaupunginjohtajan vuoden saavutus -kilpailun.

Helsinki Region Infoshare, www.hri.fi, on avoimen datan verkkopalvelu, josta kuka tahansa – yksityishenkilö, yritys tai yhdistys – voi hakea maksutta tietoa Helsingin seudusta ja käyttää sitä päätöksentekoon, hyödyntää sovelluksiin tai rakentaa tietojen pohjalta uusia palveluja. Tällä hetkellä verkkopalvelussa on noin tuhat erilaista tietoaineistoa, muun muassa seudun elinoloista, taloudesta, hyvinvoinnista, työllisyydestä ja liikkumisesta.

Hankkeen ajatuksena on, että julkisen tiedon avaaminen lisää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä asuinseutunsa ja -kuntansa kehityksestä, mikä puolestaan parantaa kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on, että 2014 alkaen tiedon avaaminen ja verkkopalvelun operointi sujuu osana kuntien normaalia toimintaa. Palvelua kehitetään ja laajennetaan käyttäjien kokemuksia kuunnellen.

Tiedon avaaminen lisää hallinnon sisäistä tehokkuutta sekä parantaa demokratiaa ja kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Hankkeessa on luotu pohja laajalle yhteistyöverkostolle Helsingin ja muiden kaupunkien välille, ja esimerkiksi opetustoimessa on käynnistetty yhteishanke julkaistavan tiedon harmonisoimiseksi.

Hankkeesta vastaavat rahoittajien ja toteuttajien muodostama ohjausryhmä, Helsingin kaupungin tietokeskus ja Forum Virium Helsinki. Hanketta rahoittavat Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Lisäksi valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeelle kuntien yhteistoiminta-avustusta.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen haluaa vuoden saavutus -kilpailulla kannustaa henkilöstöä tarkastelemaan työympäristöään ja toimintatapojaan uusista näkökulmista. Kilpailu järjestettiin kaupungin työyhteisöjen piirissä nyt viidettä kertaa. Osallistujia oli 19, kaikkiaan kahdeksasta kaupungin virastosta tai liikelaitoksesta.

Lisätiedot hankkeesta:
– Helsinki Region Infoshare: www.hri.fi
– projektipäällikkö Pekka Vuori, Helsinki Region Infoshare, Helsingin kaupungin tietokeskus, puh. 09 310 36300, pekka.vuori[at]hel.fi
– projektipäällikkö Ville Meloni, Helsinki Region Infoshare, Forum Virium Helsinki,
puh. 0400 260 000, ville.melonen[at]forumvirium.fi

Lisätiedot kilpailusta:
– henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, Helsingin kaupungin henkilöstökeskus,
puh. 09 310 37959, hannu.tulensalo[at]hel.fi
– työmarkkina-asiantuntija Annukka Rautopuro, Helsingin kaupungin henkilöstökeskus, puh. 09 310 64995, annukka.rautopuro[at]hel.fi