Kansalaisaktivismi ja kaupunkisuunnittelu – case LKH klo 16-18.30

0
106

Tervetuloa infotila Laiturille (os. Narinkka 2, Narinkkatorilla) Yhdyskuntasuunnittelun keskusteluiltaan ”Kansalaisaktivismi ja kaupunkisuunnittelu – case LKH” tiistaina 1.11.2016 klo 16.00 – 18.30. Yhdyskuntasuunnittelun seura ja Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -tutkimushanke järjestävät keskustelutilaisuuden Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmästä. Onko Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä vallannut kansalaiskeskustelun? Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Facebookin kautta toimiva ”Lisää kaupunkia Helsinkiin” -ryhmä edustaa uudenlaista kansalaistoimintaa, jonka luonteesta, toimintatavoista ja vaikutusvallasta esiintyy vaihtelevia käsityksiä sekä kansalaisten että kaupunkisuunnittelun ammattilaisten parissa. Onko kyse kansalais- vai poliittisesta liikkeestä? Ketkä saavat ryhmässä puhua ja mistä? Keitä ryhmä edustaa ja keitä ei? Miten ryhmä vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun ja paljonko sillä on vaikutusvaltaa? Onko yksi kansalaisryhmä vallannut kaupunkisuunnittelua koskevan kansalaiskeskustelun kentän?

Tarkoituksena on käydä avoin keskustelu, jolla lisätään ymmärrystä sekä LKH-ryhmästä että uusista kansalais- ja poliittisen toiminnan muodoista yleisemmin.
 
Ohjelma

– Pasi Mäenpää & Maija Faehnle, Kaupunkiaktivismi-hanke, Helsingin yliopisto: Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä uutena kansalaistoimijana
– Tutkija Salla-Maaria Laaksonen, Helsingin yliopisto & tutkija Merja Porttikivi, Aalto-yliopisto: Kansalaisliikkeen organisoituminen Facebookin admin-keskustelujen kautta: case Lisää kau-punkia Helsinkiin

Kommenttipuheenvuorot:
– Liisa Horelli, ympäristöpsykologian dosentti, Aalto-yliopisto
– Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
– Mikko Särelä, Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä

Vapaata keskustelua

Puheenjohtajana toimii professori emeritus Harry Schulman ja tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja: http://laituri.hel.fi/tapahtumat/261
Iiris Tukiainen, tiedotusneuvoja
p. 040-334 5969, iiris.tukiainen[at]hel.fi

Info- ja näyttelytila Laituri
Narinkka 2 (vanha linja-autoasema Kampissa)
avoinna ma-to 10-19, pe 10-16, la 12-16
http://laituri.hel.fi