Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin – vauhdita prosessia allekirjoituksellasi!

0
302
Helsingin metsää (kuva: Flickr, Mikko Muinonen)
Helsingin metsää (kuva: Flickr, Mikko Muinonen)

Allekirjoita adressi:

Helsinkiin tulee perustaa kansallinen kaupunkipuisto


Huoli lähiluonnon ja virkistysalueiden kohtalosta on noussut laajasti esille Helsingissä ja myös kulttuuriympäristöt ovat jatkuvasti uhattuna. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus on köyhtynyt ja viheralueita kaavoitetaan rakennusmaaksi, vaikka samaan aikaan asukasmäärän kasvu, poikkeusajan kokemukset ja uusin tutkimustieto korostavat luonnon ja virkistysalueiden tarvetta ja merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kestävän kaupunkisuunnittelun työkalu, jolla kaupunki sitoutuu arvokkaan luonnon ja kulttuuriperinnön sekä virkistysalueiden laajan yhtenäisen kokonaisuuden säilyttämiseen ja hoitamiseen. Suomessa on jo 11 kaupunkia perustanut (tai päättänyt perustaa) kansallisen kaupunkipuiston.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2017 hyväksymän aloitteen tuloksena kaupunkiympäristölautakunta sai keväällä 2020 käsiteltäväksi Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen. Virkamiesjohto esitti hakuprosessista luopumista, mutta lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan kansallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien alueiden, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Kesällä 2021 kaupunginhallitus puolestaan hylkäsi esittelijän esityksen hankkeesta luopumisesta ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi hakuprosessin jatkamiseksi edellä mainitulta pohjalta.

Jo kolme Helsingin kaupunginvaltuustoa on hyväksynyt kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen tähtäävän hankkeen. Valmistelun edistäminen on kirjattu kaupunkistrategioihin 2017-2021 ja 2021-2025. ”Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan selvityksen valmistuttua.” kirjattiin kaupunkistrategiaan 2017-2021. Edelleenkin odotamme hankkeen etenemistä tähän vaiheeseen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki tekee kuluvan valtuustokauden aikana
ympäristöministeriölle hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin.

Tarvittava informaatio Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta on jo kerätty useilla
selvityksillä, karttakyselyllä ja työpajoissa, myös asukkaita kuullen. Asiassa ei ole tapahtunut sellaista oleellista uutta, että se edellyttäisi jälleen vuosien valmistelua. Esitämme, että tavoitteeksi asetetaan valtuustoaloitteen mukainen, kansallisten kaupunkipuistojen kriteerit täyttävä ja asukaskyselyssäkin ylivoimaisesti laajimman kannatuksen saanut laaja, verkostomainen, etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva kansallinen kaupunkipuisto.

Allekirjoita sähköinen adressi oheisesta linkistä. Jos innostut aiheesta, voit printata paperisen adressin täältä ja kerätä nimiä siihen. Paperiadressit palautetaan vuoden 2023 loppuun mennessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Helsyyn, os. Itälahdenkatu 22 b, 00210 Helsinki (p. 050 3011 633).

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry,
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsingin seudun lintutieteellinen seura Tringa ry,
Keskuspuistoryhmä, Kaupunkiluontoliike ry, Suomen Latu ry

Lisätietoja: https://kaupunkipuisto.fi  ja kkphliike[at]gmail.com