Kaupunginhallitus päättää 19.1. asukastoiminnan avustuskriteereistä ja kaupungin asukastalojen hallinnoinnin muutoksista

0
138

Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 19.1.2015 päätetään uusista yhtenäisistä asukastoiminnan avustusten kriteereistä sekä kaupungin vastuulla olevien asukastalojen hallinnoinnin siirrosta paikallisislle 3. sektorin toimijoille. Ehdotuksen mukaan asukastalojen taloudellisesta tukemisesta päättäisi tulevaisuudessa kaupunginhallitus.  Keskeinen muutos koskee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston nykyisin hallinnoimia yhdeksää asukastaloa, joille etsitään siirtymävuoden 2015 aikana toiminnasta vastaava alueellinen järjestö tai yhteisö. Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö järjestää avustusjärjestelmästä myöhemmin järjestöille ja yhteisöille infotilaisuuksia.

Helsingissä on nykyisin nelisenkymmentä asukastaloa tai -tilaa, joiden rahoitus- ja hallinnointitavat vaihtelevat. Niitä ovat ylläpitäneet kaupunki, järjestöt tai alueelliset kiinteistö- tai pysäköintiyhtiöt.

Uudistusta valmistellutta työryhmää vetänyt kaupunginkanslian vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä sanoo, että asukastalot ja -tilat ovat tärkeitä yhteisöllisyyden toimintakeskuksia, joissa järjestöt kokoontuvat ja joissa alueen asukkaat voivat osallistua harrastusryhmiin. Tiloja voi myös vuokrata tilaisuuksiin.

”Työryhmä piti parempana, että asukastaloille haetaan paikalliset olosuhteet tuntevat toimijat eikä niiden ylläpitoa kilpailuteta. Uudessa tukimallissa otetaan käyttöön aiesopimukset, millä pyritään turvaamaan tilojen toimintaedellytykset pitemmällä aikavälillä. Se tuo lisää pitkäjännitteisyyttä toiminnan suunnitteluun ja kehittämisen”, Seppälä sanoo.

Taloudellista tukea voi jatkossa saada asukastalon ylläpitokustannuksiin sekä kaikille avoimeen ja maksuttomaan alueen yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan.

Valmistelun aikana järjestettiin useita tilaisuuksia, joissa asukastalojen toimijoiden mielipiteitä kysyttiin. Avustuskriteerejä muokattiin saadun palautteen perusteella.

Tarkoitus on, että uuden rahoitusmallin myötä asukastalojen toiminta ohjautuu avoimeksi kansalaistoiminnaksi, jota kaupunki tukee kumppanina. Alueellisia ja jalkautuvan työn toimintoja tuottavat jo nyt muun muassa sosiaali- ja terveysvirasto, kulttuurikeskus ja nuorisoasiainkeskus erilaisilla kumppanuusmalleilla.

Linkki 19.1.2015 kokouksen esityslistatekstiin

Linkki Asukasosallisuuden avustuskriteeristö-työryhmän loppuraporttiin

Linkki esitykseen avustuskriteereistä