Kaupunki kysyy luonnossa liikkujien palveluista – vastaa 12.10.-22 mennessä!

0
582
Lammassaareen johtavat pitkospuut Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella. (Kuvaaja: Marli Masalin)
Lammassaareen johtavat pitkospuut Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella. (Kuvaaja: Marli Masalin)

Lammassaareen johtavat pitkospuut Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella. (Kuva: Marli Masalin)

Kaupunkilaiset pääsevät kertomaan Helsingin luontopalveluihin liittyvistä tottumuksistaan ja toiveistaan vastaamalla verkkokyselyyn, joka on avoinna ke 12.10. asti. Kyselyssä kysytään muun muassa millaisia luontopalveluita kaupunkilaiset käyttävät, miten tyytyväisiä niihin ollaan, millaisia palveluita pitäisi lisätä ja mihin ne tulisi sijoittaa. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan viisi kappaletta Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -kirjaa! Sidosryhmiä on kutsuttu keskustelemaan luontopalvelujen tavoitteista lokakuussa järjestettävään työpajaan.

Luontopalvelulinjauksen laatiminen on osa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2021–2028 (LUMO). Linjauksen on tarkoitus valmistua keväällä 2023.

Myös Helsingin metsänhoidon linjaukset uudistuvat!

Vuoden 2022 aikana päivitetään myös Helsingin kaupunkimetsien hoitoa ohjaavat linjaukset. Näiden linjausten tärkeimpinä tavoitteina on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla sekä mahdollistaa metsien luontainen vanheneminen. Linjauksessa varaudutaan myös ilmastonmuutokseen ja siihen, miten kaupungin kasvu vaikuttaa metsien kestokykyyn. Metsänhoidon linjaukset päivitetään vastaamaan paremmin kaupungin nykyistä strategiaa ja kytkeytyvät niin ikään LUMO-ohjelman tavoitteisiin. Kaupunkilaisille tarkoitettu kysely metsienhoidosta avautuu lokakuun alkupuolella.