Kaupunkiaktivismi-työpaja Laiturilla klo 8.45-12.00

0
151

Tervetuloa tiistaina 17.11. Kaupunkiaktivismi-työpajaan klo 8.45-12.00 ! Paikkana on Laituri, Kampin Narinkka-torilla (os. Narinkka 2). Työpajan teemoina ovat: kaupunkisuunnittelu, sosiaalinen media ja avoin data. Millaiset ajattelun, toiminnan ja normien muutokset auttaisivat kaupunkiaktiiveja ja hallintoa toimimaan entistä paremmin yhdessä hyvän kaupunkielämän edistäjinä? Tervetuloa työpajaan edistämään kaupunkiaktiivien ja hallinnon välistä vuoropuhelua, tunnistamaan ja tuomaan esiin koettuja ongelmakohtia ja edistyssykäyksiä ja muodostamaan konkreettisia ehdotuksia jatkotoimiksi! Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.11. mennessä linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/HKD2NS8

Ehdotuksia kolmessa teemaryhmässä – kommentteja ja sparrausta raadilta

Työpajassa työstetään ehdotuksia kolmessa teemaryhmässä: kaupunkisuunnittelu, sosiaalinen media ja avoin data. Ryhmissä käsiteltävät kysymykset (alla) täydentyvät osallistujien kiinnostusten mukaan. Ryhmät esittelevät ehdotuksensa pajassa raadille, joka kommentoi ehdotuksia niiden toteutettavuuden kannalta ja sparraa toimeenpanoa.

Ohjelma

8.45 Kahvia ja aamupalaa tarjolla
9.00 Tervetuloa! Johdatus työpajaan
9.20 Työskentely teemaryhmissä
10.40 Tauko
11.00 Ryhmien töiden esittely, raadin kommentit ja yhteinen keskustelu
11.55 Kiteytykset jatkotoimista
12.00 Tilaisuus päättyy

Työryhmät:

Kaupunkisuunnittelu

Miten aktivismit voivat auttaa hallintoa suunnittelemaan hyvää kaupunkia? Millaisin periaattein ja käytännöin hallinto voi hyödyntää aktivistien intoa ja kapasiteetteja esimerkiksi vaihtoehtosuunnitelmien laatimisessa? Millainen olisi aktivistien ja hallinnon voimavarat ihanteellisesti yhdistävä suunnitteluprosessi? Millaisia hyviä esimerkkejä jo on ja miten eri tahot voisivat niitä hyödyntää?

Sosiaalinen media

Miten hallinto voi ottaa somessa järjestäytyneet ryhmät huomioon yhteistyökumppaneina ja osallisina? Miten purkaa kulttuurisia ja muita esteitä somen saamisessa hallinnon toimijoiden monipuoliseksi työvälineeksi? Millaisia toimintatapoja somea aktiivisesti käyttävät ryhmät ovat todenneet toimiviksi? Millaisia hyviä esimerkkejä jo on ja miten eri tahot voisivat niitä hyödyntää?

Avoin data

Minkä datasettien avaaminen auttaisi haktivisteja kehittämän kaupunkilaisten ja hallinnon toimintaa entistä paremmin helpottavia palveluja? Toimiva palvelu tarvitsee kolme tahoa: datan tarjoajan, sovelluskehittäjät/haktivistit sekä käyttäjät. Millaisia – keiden muodostamia – kolmiota olisi hyödyllistä saada aikaan? Miten hallinto voisi tukea ja hyödyntää haktivismia entistä paremmin? Millaisia välittäjätahoja olisi hyödyllistä kehittää? Millaisia hyviä esimerkkejä jo on ja miten eri tahot voisivat niitä hyödyntää?

Sparrausraadin kokoonpano:

Raati koostuu teemojen eturivin asiantuntijoista: Timo Hämäläinen (kaupunkiaktivisti, mm. Urban Helsinki), Heikki Mäntymäki (viestintäpäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto), Tanja Lahti, (projektipäällikkö, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki Region Infoshare), Jaakko Korhonen (Open Knowledge Finland) ja Otso Kivekäs (Helsingin kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu).
 

Järjestäjät:

Työpajan järjestää Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin kanssa.

Lisätietoja:

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeen tutkijat Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle, yhteystiedot: https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/ota-yhteytta/

Kaupunkiaktivismit – mistä on kysymys?
https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/kasitteita/

Esimerkkejä aktivismeista
https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/aktivismeja/

Kaupunkiaktivismi-blogi
kaupunkiaktivismi.wordpress.com

Kaupunkiaktivismi-ryhmä Facebookissa – tervetuloa mukaan!
www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi

*************************

Maija Faehnle

Ulkopuolinen tutkija, Suomen ympäristökeskus (Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos)
Ympäristöpolitiikkakeskus / Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
p. 0295251109, sp: maija.faehnle@ymparisto.fi   @maija_f

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke:
www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com