Kohtaamiskahviloissa kohtaavat kaikenlaiset kaupunkilaiset

0
144
Kohtaamiskahvila yleis juliste kuva2

Helsingin kaupungin organisoima Kohtaamiskahvila-toiminta on käynnistynyt jälleen entistä laajempana. Kohtaamiskahviloiden ydinajatuksena on tuoda yhteen eri maista ja kulttuureista saapuneet uudet helsinkiläiset, sekä jo Helsingissä asuvat ihmiset. Viime keväänä käynnistyneet kohtaamiskahvilat jatkuvat viikoittain Punavuoren asukastalo Betaniassa ja Maunulan asukastalo Saunabaarissa.

Lisäksi toiminta levittäytyy ympäri kaupunkia muun muassa kirjastoihin ja kulttuurikeskuksiin. Kahviloissa käsitellään eri teemoja ja järjestetään monenlaista ohjelmaa.Syksyn ohjelmaan kuuluvat mm. toiminnalliset liikunta-infot, kokkausillat ja käsillä tekeminen.  Pääosassa on kuitenkin molemminpuolinen tutustuminen.

”Kohtaamiskahvilat ovat avoimia ihan kaikille. Mukaan toivotaan niin oman asuinalueensa aktiiveja kuin niitä, joilla ei ole entuudestaan laajaa sosiaalista verkostoa. Tarkoitus on mahdollistaa kohtaamisia, jotka vahvistavat sosiaalisia kontakteja, vähentävät ennakkoluuloja ja avartavat näkemyksiä ”, sanoo Osallisuus- ja neuvontayksikön vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä.

Kohtaamiskahvilat syntyivät kun Helsingin kaupungilla pohdittiin, miten kaupunki voisi mahdollistaa turvapaikanhakijoiden ja kaupunkilaisten kohtaamisia. Toimintaa pilotoitiin viime keväänä vastaanottokeskusten läheisyydessä. Kohtaamiskahviloiden nykyinen rahoitus on osa Helsingin kaupunginhallituksen erillismäärärahaa, joka käytetään turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien kotoutumisen varmistamiseen Helsingissä. Rahoituksen myötä kohtaamiskahviloiden määrää on mahdollista kasvattaa ja myös kahviloiden kohderyhmä on laajentunut koskemaan turvapaikanhakijoiden lisäksi kaikkia kuntaan muista maista muuttaneita.

Syksystä eteenpäin kohtaamiskahviloiden toteutuksessa ovat mukana Helsingin kaupungin virastoista kaupunginkanslian lisäksi kulttuuritoimi, kirjastotoimi ja liikuntatoimi. Myös järjestöt ovat aktiivisessa roolissa toteuttamassa kohtaamiskahviloiden sisältöjä ja organisoimassa vapaaehtoisia mukaan kahviloihin. Kohtaamiskahviloihin on rekrytoitu monikielisiä ohjaajia, jotka kannustavat kävijöitä toimintaan ja kohtaamisiin yhdessä järjestöjen vapaaehtoisten kanssa. Kohtaamiskahviloihin osallistuminen ja niiden tarjoilut ovat kävijöille maksuttomia.

Kohtaamiskahviloiden facebook-sivu: https://www.facebook.com/kohtaamiskahvila/

Kohtaamiskahviloiden ohjelma kuvassa.