Korkeiden kerrostalojen asukaskyselyn tuloksia

0
432

Helsingin kaupunki tilasi Innolink Research Oy:ltä korkeita kerrostaloja koskevan asukaskyselyn, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2011. Kysely tehtiin osana Helsingin kaupungin hallintokuntien yhteisselvitystä Helsingin korkean rakentamisen periaatteiksi. Tavoitteena oli selvittää, keitä alueen korkeissa kerrostaloissa asuu, miksi he ovat valinneet tämän asuinmuodon ja mikä tekee korkeissa asuintaloissa asumisesta erityistä. Lisäksi kartoitettiin myös asumismuodon vetovoimaa, vahvuuksia ja heikkouksia. Kyselyn tuloksia tullaan selvittämään vielä tarkemmin Tietokeskuksessa kevään 2012 aikana.

Tutkimukseen vastanneiden perusteella korkeat kerrostalot vetävät etenkin varttuneempaa väkeä. Tutkimuksen mukaan asumistyytyväisyys korkeissa kerrostaloissa on suurta ja tornitalojen asukkaat ovat erittäin sitoutuneita nykyiseen asuinmuotoonsa. Vastauksissa keskeinen sijainti, palvelut ja laatu korostuivat asunnon valintaperusteissa. Korkeaan kerrostaloon muuttamisessa vastaajia arvelutti etenkin melu. Korkeuteen tai turvallisuuteen liittyvät tekijät eivät heitä juurikaan huolestuttaneet. Korkeiden kerrostalojen ja niiden naapuritalojen asukkaat arvostavat samantyyppisiä asioita, kuten asumisen rauhallisuutta ja pihapiirin viihtyisyyttä sekä yhteishenkeä. Korkeissa kerrostaloissa arvostettiin lisäksi turvallisuutta ja hissejä.

Katso kooste kyselyn tuloksista täältä.

Lisätietoja:

Markus Laine, erikoistutkija Helsingin kaupungin tietokeskus
puh. 040 3344 772

Ari Niska, tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus
puh. 09 310 36524

Ifa Kytösaho, arkkitehti SAFA, kehittämisinsinööri
Talous- ja suunnittelukeskus / Kehittämisosasto
puh. 09 310 32293