Kulttuuriympäristö kunniaan -koulutus la 3.3. Helsingissä – tervetuloa!

0
245

Miten kansalaiset voivat osallistua omaa lähiympäristöään koskevaan suunnitteluun? Minkälaiset ovat heidän mahdollisuutensa vaikuttaa asuinalueensa viihtyisyyteen ja sen rakennusten, alueiden ja maiseman hyvään kehitykseen myös tulevaisuudessa?

Suomen Kotiseutuliitto järjestää yhdessä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton sekä Stadin Rantaryhmän kanssa avoimen ja maksuttoman koulutustilaisuuden 3.3.2012 klo 11-15 Kampin Narinkka-torilla Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Laituri-tilassa (Narinkka 2, Helsingin vanha linja-autoasema).

Tilaisuus on avoin kaikille kulttuuriympäristöstään kiinnostuneille kansalaisille ja yhdistyksille. Myös virkamiehet ja poliitikot ovat myös lämpimästi tervetulleita käymään kiinnostavaa keskustelua ajankohtaisista kulttuuriympäristökysymyksistä. Osanottajille jaetaan Kulttuuriympäristö kunniaan -tietopaketti.

Ilmoittautumiset koulutukseen 27.2. mennessä: kurssisuunnittelija Anni Wallenius, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi, puh. (09) 612 63226.

Katso ohjelma Kotiseutuliiton tapahtumakalenterista osoitteessa: http://www.kotiseutuliitto.fi/node/1316

Koulutuksen tarkoituksena on antaa kansalaisille välineitä osallistua rakennetun ympäristönsä suunnitteluun. Tilaisuudessa tutustutaan Helsingissä ja Espoossa tapahtuneisiin muutoksiin, Helsingin ja Espoon kaupunginosayhdistysten kulttuuriympäristötoimintaan, nykypäivän kaupunkisuunnitteluun kulttuuriperinnön näkökulmasta ja kuullaan, miten ELY-keskus vaalii rakennettua ympäristöä. Kansalaistoimintaan syvennytään konkreettisten tapausesimerkkien avulla pienryhmissä.

Alustajina ovat Kotiseutuliiton ympäristöjaoston puheenjohtaja professori Marja Häyrinen-Alestalo, Aalto-yliopiston dosentti Heikki Kukkonen, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n puheenjohtaja Aija Staffans ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton puheenjohtaja Mikko Perkko, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkö Tero Santaoja, erikoistutkija Martti Helminen Helsinki-Seurasta ja Helsingin kaupunginarkistosta, ylitarkastaja Jussi Heinämies Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä puheenjohtaja Veli-Heikki Klemetti Kruununhaan asukasyhdistyksestä ja Stadin Rantaryhmästä.

Tilaisuus on osa koko maan kattavaa Kulttuuriympäristö kunniaan -koulutuskierrosta, joka toteutetaan ympäristöministeriön tuella.

Tervetuloa!