Kysely helsinkiläisten osallistumis- ja vaikuttamiskokemuksista, vastausaikaa 28.9. saakka

0
321

Helsingin kaupungin tietokeskus toteuttaa parhaillaan ns. kuntademokratiakyselyä, jossa tiedustellaan 2900 otokseen valitulta helsinkiläiseltä heidän osallistumis- ja vaikuttamiskokemuksistaan. Muillekin helsinkiläisille halutaan tarjota mahdollisuus vastata kyselyyn, joka toteutetaan sähköisellä, kaikille avoimella kyselylomakkeella netissä. Voit vastata kyselyyn 28.9.2012 asti internetissä verkko-osoitteessa
http://www.ks-konsultointi.fi/kuntademokratia2012

Miten kiinnostuneita ja tyytyväisiä helsinkiläiset ovat Helsingin kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon? Näiden kysymysten lisäksi meneillään olevassa kuntademokratiakyselyssä selvitetään helsinkiläisten käyttämiä osallistumistapoja ja niiden vaikuttavuutta. Vastaukset auttavat osaltaan kehittämään helsinkiläisten demokratiaa ja osallistumistapoja tulevaisuudessa.

Tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkistaa vuoden 2012 lopulla. Tulokset kootaan raportiksi, joka päivitetään mm. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkosivuille.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat Helsingin kaupungin tietokeskuksen erikoistutkija Markus Laine (sähköposti:markus.r.laine[at]hel.fi ja
puh. 310 36522) ja projektipäällikkö Tanja Lahti (sähköposti: tanja.lahti[at]hel.fi; puh. 310 78069).