Osallistu Helsingin rantojen valaistuskyselyyn 10.3.2019 mennessä!

0
274
rantavalaistus ramboll

Välkehtiviä tähtiä vai valaistuja polkuja? Helsinki kysyy kaupunkilaisten mielipiteitä ja kokemuksia rantojen ja saarten valaistuksesta! Nyt etsitään valaistustapoja eri tyyppisille rannoille pyrkien sovittamaan yhteen kaupunkilaisten, eläinten ja kasvien tarpeet. Lisäksi haetaan ideoita, joilla parantaa rantojen käyttöä, viihtyisyyttä ja saavutettavuutta valaistuksen avulla. Anna 10.3.2019 mennessä näkemyksesi siitä, mitä kohteita tulisi valaista ja miten – tai mitä ei tulisi valaista. Linkki kyselyyn http://mpt.link/rantavalaistus

Kartalle voi esimerkiksi merkitä minne haluaisi tunnelmallista valaistusta, mitä merkittäviä luontokohteita voisi valaista tai mitä aluetta ei pitäisi valaista lainkaan. Myöhemmin keväällä on luvassa asukas- ja asiantuntijatyöpajoja, joissa ajatuksia kehitetään eteenpäin. Valaistuksen suunnittelutyötä ohjaavat luonto, kaupunkikuva, asuminen, liikkuminen, turvallisuus sekä palvelut.

Rantareittien varrella olevien alueiden luonne vaihtelee luonnontilaisista luonnonsuojelualueista tiiviisti rakennettuihin rantoihin. Meren rannat ja jokivarsien ympäristöt ovat Helsingille ominaisia ympäristöjä, joiden valaisemisella voidaan korostaa kaupungin merellisyyttä ja omaleimaisuutta. Toisaalta rantareitit sivuavat usein laajoja luontoalueita, jotka halutaan jättää valaisematta luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi tai asukkaiden toivomuksesta. Meri ja rannat koskettavat jokaista helsinkiläistä; kaupungin kaikki asukkaat asuvat alle 10 kilometrin päässä merestä. Helsingin ranta-alueet ja reitit muodostavat n. 130 kilometriä rantaviivaa.

Rantojen valaisun suunnittelu kuuluu Helsingin merellisen strategian kehitystyöhön. Helsingin kaupungin ranta-alueiden ja reittien valaistusperiaatteet laaditaan Helsingin kaupungin toimeksiantona vuoden 2019 loppuun mennessä konsultin toimesta.