Osallistu keskusteluun Helsingin kävelykeskustan laajentamisesta 22.1. mennessä

0
144

Helsinki selvittää, miten kaupungin kävelykeskustaa voitaisiin laajentaa ja kutsuu asukkaat ja yritykset mukaan pohdintaan. Helsingin kaupungin tavoitteena on turvata keskustan kaupallinen menestys, luoda paremmat puitteet tapahtumille ja vilkkaalle kaupunkielämälle sekä parantaa jalankulun turvallisuutta ja sujuvuutta.

Alkuvuoden aikana keskustellaan erilaisista toteutustavoista sekä niiden eduista ja haitoista. Keskusteluun voi osallistua 22.1.2017 asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/hearing/kavelykeskusta. Kävelykeskustan kehittämistä mietitään myös yritysten ja asukkaiden yhdistysten kanssa sidosryhmätyöpajoissa.

Kävelykeskustan kehittämisen lähtökohdat on linjattu Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa: keskusta halutaan pitää maan johtavana kaupan, matkailun ja virkistyksen keskittymänä.

Painetta kävelykeskustan kehittämiselle lisää myös jalankulkijamäärien kasvu. Keskustan jalkakäytävät ovat paikoin ahtaita jo nykyiselle jalankulkijamäärälle ja keskustan tulevat muutokset tulevat lisäämään ja muuttamaan jalankulkijavirtoja.

Kävelykeskustoista laadittujen tutkimusten mukaan kävelyalueiden laajentaminen tuo lisää kävelijöitä, mikä kasvattaa kauppojen asiakasmäärää ja liikevaihtoa.

Kävelykeskustaa voidaan toteuttaa rakentamalla kävelykatuja, leveitä jalkakäytäviä, aukioita, kävelypainotteisia joukkoliikennekatuja sekä lasikatteisia korttelipihoja. Ideana on luoda yhtenäistä jalankulkuverkostoa ja parantaa myös yhteyksiä ydinkeskustasta rannoille sekä ympäröiville asunto- ja puistoalueille.

Kävelykeskustan kehittämiseksi on hahmoteltu ratkaisumalleja, merkittävimmät muutokset koskisivat Mannerheimintietä, Kaivokatua sekä Pohjoisesplanadia ja Eteläesplanadia. Lisätilaa kävelijöille järjestettäisiin autokaistoja vähentämällä tai muuttamalla katuosuuksia kokonaan kävelykaduiksi, muutoksia on hahmoteltu myös mm. Postikadulle, Fabianinkadulle, Unioninkadulle, Eerikinkadulle ja Kalevankadulle. Alustavien mallinnusten mukaan osa toimenpiteistä heikentäisi autoliikenteen sujuvuutta sekä keskustan läpiajettavuutta.

Kevään aikana tehtävien selvitysten sekä työpajoista ja verkkokeskustelusta saatavan palautteen pohjalta tullaan valmistelemaan yleiset periaatteet kävelykeskustan kehittämiselle. Periaatesuunnitelma esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle huhtikuussa, minkä jälkeen se tulee nähtäville lausuntoja sekä mielipiteitä varten.

Lopullisesti periaatesuunnitelmasta päättää kaupunginvaltuusto, periaatesuunnitelma on pohjana yksityiskohtaisemmalle jatkosuunnittelulle. Kävelykeskustan laajentaminen tapahtuisi vaiheittain arviolta 10–15 vuoden aikana, jokaisesta toteutushankkeesta tullaan päättämään erikseen.

Katso uutinen kokonaisuudessaan STT Info -sivuston uutisesta oheisesta linkistä.