Päätöksen äärellä -ohjelmat koulu-, asukastalo-, kaupunkimetsä- ja asunnottomuusaiheista Stadi.TV:ssä

0
101

Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -keskusteluohjelmassa käsiteltiin viikolla 21 ajankohtaisina aiheina kouluja, asukastaloja, kaupunkiluontoa ja asunnottomuutta. Kaikki Päätöksen äärellä -ohjelmat löydät niiden julkaisemisen jälkeen Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -kanavalta: http://stadi.tv/kanava/paatoksen-aarella.

Tietoa ohjelmista ja niiden julkaisuajankohdista:

Yhtenäiskoulun puolesta

Opetusviraston esitys vuoden 2015 talousarvioksi sisältää merkittäviä leikkauksia mm. opetukseen, kouluavustajiin, erityisoppilaiden tukeen ja koululaisten iltapäivätoimintaan.

Koulujen lakkauttaminen kasvattaa lasten luokkakokoja ja siirtää opetusta tiloihin, jotka eivät ole opetukselle tarkoitettuja.

Mitä lakkautusuhan alla olevissa kouluissa tapahtuu? Miten koulu on muutakin kuin vain seinät? Miten kouluja yritetään puolustaa?

Ohjelman tekijöinä ovat Yhtenäiskoulun oppilaat sekä vanhemmat.

Ohjelma on katsottavissa Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -kanavalta (http://stadi.tv/kanava/paatoksen-aarella).

__________________________________________________

Asukastalojen puolesta

Asukastalojen kohtalo on vaakalaudalla. Mitä tapahtuu matalankynnyksen paikoille, jotka tukevat helsinkiläisiä niin työllistymisessä, vapaaehtoistyön tekemisessä kuin moninaisissa arjen kysymyksissä.

Samalla ne tarjoavat erilaista apua arkeen ja madaltavat kynnystä tulla toimimaan yhdessä muiden kanssa.

Keskustelemassa on asukastalojen käyttäjiä, sosiaalityön asiantuntijoita sekä järjestökentän edustajia.

Ohjelman tekijöinä ovat Helsingin kaupungin Asukastalojen puolesta -verkoston aktiivit sekä Pihlajamäen Lähiöaseman työllistetyt.

Ohjelma on katsottavissa Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -kanavalta (http://stadi.tv/kanava/paatoksen-aarella).
___________________________________________________

Kaupunkimetsät: Mihin niitä tarvitsemme?

Kaupungistuminen on kasvava trendi maailmalla, eikä Suomi ole tässä poikkeus.

Jos Visio 2050 toteutuu, kaupunki menettää isoja alueita monimuotoista aarniometsää. Mikä vaikutus tällä on kaupunkiin ja sen asukkaisiin? Mitkä ovat vaihtoehdot?

Ohjelman tekijöinä on ryhmä kaupunkiluontoaktivisteja.

Ohjelma on katsottavissa Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -kanavalta (http://stadi.tv/kanava/paatoksen-aarella).
___________________________________________________

Kaikille koti

Voisiko tyhjillään olevia tiloja remontoida asumiskäyttöön kohtuuhinnalla? Voiko itse tekemällä, toimeen tarttumalla saada aikaan kestäviä ratkaisuja?

Ohjelma pohtii vaihtoehtoja käsistä karkaaville asumiskustannuksille.

Ohjelman tekijöinä ovat Vailla vakinaista asuntoa ry ja Oranssi ry.

Ohjelma on katsottavissa Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -kanavalta (http://stadi.tv/kanava/paatoksen-aarella).


Stadi.TV vie kaupunkilaiset päätöksenteon ytimeen

Stadi.TV on helsinkiläisille suunnattu avoin ja paikallinen yhteisömediakonsepti, jossa kaupunkilaisilla ja heidän yhteisöillään on mahdollisuus tuottaa ja jakaa omaa mediasisältöä. Stadi.TV:n taustalla ovat Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry., Forum Virium Helsinki sekä Helsingin kaupunki.

Päätöksen äärellä on ohjelmasarja, jossa kaupunkilaisille tärkeät aiheet ovat pääosassa. Tavoitteena on tuoda kaupunkilaisten näkökulma esiin julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Ohjelmantekijöinä ovat kaupunkilaiset itse.

Mediaformaatti koostuu kolmesta osasta. Päätöksen äärellä PUHE-ohjelmassa kaupunkilaiset, päättäjät ja asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Taustatietoa PUHE-ohjelmalle tarjoavat Päätöksen äärellä TAUSTA-videot sekä Päätöksen äärellä TILASTO, joka pureutuu avoimen tiedon avulla tilastojen maailmaan.

Päätöksen äärellä -ohjelmasarjaa kehitetään tänä keväänä Helsingin seudun yhteisöjen avulla. Tavoitteena on kartoittaa yhteisöjen viestinnällisiä tarpeita sekä pilotoida Päätöksen äärellä -ohjelmasarjan tekemistä yhteisöjen kanssa. Kevään aikana yhteisöt ovat saaneet opetusta taustoittavien videoiden teossa sekä puheohjelman käsikirjoittamisessa. Yhteisöille järjestetyssä tiedon visualisoinnin työpajassa osallistujille näytettiin kädestä pitäen kuinka tieto taipuu visuaaliseen muotoon.

Päätöksen äärellä -kunnallisvaalipaneelissa käsiteltiin mm. kaupunki-identiteettiä ja kaupunkisuunnittelua. Paneelin lisäksi ohjelman aiheina ovat olleet mm. vanhusten palvelut ja oikeudet sekä kaupungin digitaalinen kehittyminen. Myös aiemmat Päätöksen äärellä -keskusteluohjelmat ovat katsottavissa Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -kanavalta: http://stadi.tv/kanava/paatoksen-aarella.

Lisätiedot: Jenni Niemiaho
tuottaja, Stadi.TV
040 167 6680 / jenni.niemiaho[at]stadi.tv

Katso tiedote kokonaisuudessaan Stadi.TV:n sivuilta oheisesta linkistä.