Raitiolinjoihin suunnitteilla muutoksia – seuraa ja kommentoi suunnitelmaa

0
130

HSL:ssä käynnistyy syksyllä 2013 raitioliikenteen linjaston suunnittelu johtuen siitä, että nykyinen raitiolinjasto on pysynyt varsin vakiintuneena jo vuosikymmeniä, mutta kaupunki linjojen ympärillä on muuttunut hiljalleen.

Kantakaupungin asukasmäärä tulee kasvamaan entisten satama-alueiden muuttuessa asuin- ja työpaikka-alueiksi. Joukkoliikennejärjestelmä tulee muuttumaan uusien juna- ja metrolinjojen avautuessa Kehäradan ja Länsimetron myötä. Kantakaupungin alle on myös suunnitteilla Pisara-rata eli silmukkamainen raideyhteys, joka parantaisi junaliikenteen saavutettavuutta. Uudet raiteet keräävät matkustajia aiempaa laajemmalta, samalla niiden keskustaan tuoma matkustajamääräkin kasvaa.

Raitioliikenteen matkustajamäärät ovat hienoisessa kasvussa. Suunnitelman tavoitteena on säilyttää kasvusuunta tai jopa voimistaa kasvua ratikkalinjojen kehittämisen avulla.

Suunnitelmassa laaditaan raitioliikenteen suunnittelun periaatteet sekä erityyppisiä linjastovaihtoehtoja. Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan tekniseltä ja taloudelliselta kantilta, mutta myös asukkaiden palautteella on suuri merkitys suunnitelmaa laadittaessa.

Seuraa ja kommentoi raitioliikenteen linjastosuunnittelutyön etenemistä sekä esitä näkemyksiäsi tulevasta linjastosta linjastosuunnitelman blogissa: http://hslraitioliikennelinjasto.blogspot.fi

Lisätietoja suunnitelmasta ja myöhemmin ajantasaista tietoa linjastosuunnittelun vaiheista voi pyytää sähköpostitse HSL:ltä: raitioliikenteen_linjastosuunnitelma[at]hsl.fi

Linjastosuunnitelman luonnoksen on tavoitteena valmistua loppuvuodesta
2013. Asukkaille tullaan tarjoamaan mahdollisuus kommentoida luonnosta mm.
asukastilaisuuksissa ja web-kyselylomakkeen kautta. Työ tulee valmistumaan alkuvuodesta 2014.