Sitra etsii ideoita ja hankkeita uuteen turvallisuuteen liittyen

0
137

Tämän päivän turvallisuuskysymykset koskevat perinteisten turvallisuusteemojen lisäksi monipuolisesti mm. ilmastoa, luonnonvaroja, taloutta, tietoverkkoja, teknologiaa, hyvinvointia sekä ihmisten arkea ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

Sitran Uusi turvallisuus -foorumi kokosi 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteen.  Ryhmä pohti, mitä ovat tämän päivän ”uuden turvallisuuden” haasteet ja mahdollisuudet. Syksyllä 2013 alkaneen foorumin aikana tehdään kokeiluja, joilla testataan, kuinka uusia turvallisuushaasteita voidaan konkreettisesti ratkoa sekä mahdollisuuksia edistää. Tulevia kokeiluja varten haetaan nyt turvallisuutta edistäviä ideoita ja hankkeita.


Sitrassa etsitään vastauksia erityisesti seuraaviin teemoihin ja kysymyksiin:

Energian ja ruoan tuotanto

Miten ruoan ja energian tuotannon kriisinkestävyyttä lisätään ja vahvistetaan omavaraisuutta turvallisuuden lisäämiseksi? Millaisia paikallisia ratkaisuja tarvitaan?

Osallisuus ja turvallisuuden tunne

Miten iäkkäiden kokemaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta lievitetään? Miten turvaverkkoja vahvistetaan? Miten nuorten osallisuuden kokemusta ja oman paikan löytämistä yhteiskunnassa voitaisiin tukea paremmin? Millaiset ideat huomioivat paremmin myös monikulttuurisen taustan ja toisen polven suomalaiset nuoret?
Miten asukkaat voisivat paremmin osallistua asuinympäristöjensä turvallisuuden kehittämiseen eri puolella Suomea?

Positiiviset turvallisuusmarkkinat

Miten luodaan liiketoimintaa ja kehitetään palveluita sekä tuotteita, jotka eivät myy pelolla ja uhkakuvilla? Anna ideasi, joka suhteutuu turvallisuuteen myönteisenä mahdollisuutena!

Kyberturvallisuus

Miten ihmisten ymmärrystä kyberturvallisuudesta voitaisiin lisätä ja millaisia keinoja sekä palveluita voitaisiin kehittää turvallisuuden parantamiseksi digitaalisessa maailmassa? Miten Suomi voisi olla aloitteellinen ja toimia etunenässä luomassa kansainväliset pelisäännöt kyberhyökkäysten varalle?

Muita uuden turvallisuuden ideoita?


Millaisia ideoita etsitään?

Sitrassa ollaan kiinnostuneita uusista turvallisuutta konkreettisesti lisäävistä ideoista sekä toimintamalleista, jotka voivat kasvattaa luottamusta ja edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Uuden turvallisuuden ideat lisäävät kriisinsieto- ja muutoskykyä yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla. Ne kannustavat ihmisiä pitämään huolta toisistaan ja ottamaan vastuuta omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta. Uuden turvallisuuden ratkaisut edistävät myös ajantasaista ja moniarvoista yhteiskunnallista keskustelua turvallisuudesta.


Parhaat ideat kokeiluiksi ja pilottihankkeiksi

Noin 10 parasta ideaa pääsee jatkojalostukseen yhdessä Sitran ja Uusi turvallisuus -foorumin kanssa. Jatkojalostuksessa ideasta muotoillaan yhteiskehittelynä käytännön kokeilu, joka voi kestää yhdestä päivästä neljään viikkoon. Kokeilu pyrkii testaamaan ideaa ja sen konkreettisia vaikutuksia käytännössä. Kokeilut toteutetaan 20.1.-7.3.2014 välisenä aikana. Jatkojalostuksessa ideoita voidaan muokata tai yhdistää muiden ideoiden kanssa.

Sitra osallistuu kokeiluihin rahoituksen, asiantuntijoiden ja erilaisten yhteistyöprosessien muodossa. Yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti kokeilujen toteuttajien kanssa. Ellei idean antaja itse koe olevasi oikea taho kokeilun toteuttamiseen, sellaisen etsitään yhdessä hänen kanssaan.

Sitran rahoitus kokeiluun voi olla 0-5000 euroa. Se voi kohdistua muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden kuluihin, viestintään ja tiedon levittämiseen sekä seuranta- ja arviointitutkimuksiin.

Kokeilujen tavoitteena on löytää parhaista kokeiluista syntyville hankkeille pysyväisomistaja ja rahoittaja suomalaisesta yhteiskunnasta. Tutustu kokeilukulttuuriin oheisesta linkistä.


Näin voit osallistua

Laita ideasi kuvaus ja muut tiedot lomakkeella oheisen linkin kautta 5.1.2014 mennessä.

Kaikki ideat julkaistaan avoimesti verkossa. Nimesi ei tule näkyviin verkkoon. Älä kerro kyselyssä yrityssalaisuuksia. Jos sinulla on uutta turvallisuutta edistävä liiketoimintaidea, joka vaatii salassapitoa, ota yhteyttä Kalle Niemiseen (kalle.nieminen[at]sitra.fi).

Uusi turvallisuus -foorumin osallistujat arvioivat ideat ja parhaiden ideoiden jättäjiin otetaan yhteyttä tammikuun puolivälissä 2014. Prosessin etenemisestä kerrotaan myös Uusi turvallisuus -sivulla Facebookissa.

Jätä ideasi tästä linkistä.

Katso uutinen kokonaisuudessaan Sitran kotisivuilta oheisesta linkistä.