Tule kehittämään Helsingin liikenneturvallisuutta ma 12.5. Laiturille

0
121

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditaan liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaa (Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma HELLI). Työn tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys liikenneturvallisuuden tilasta ja kehittämismahdollisuuksista. Liikenneturvallisuusohjelmassa asetetaan selkeitä tavoitteita sekä valitaan keskeiset lähivuosina toteutettavat toimenpiteet ja mittarit niiden seurannalle.

Liikenneturvallisuusohjelmaa on valmisteltu laajassa asiantuntijaryhmässä. Ennen työn eteenpäin viemistä kaivataan vielä aiheeseen liittyvien järjestöjen ja asiasta kiinnostuneiden yksittäistenkin kaupunkilaisten näkemyksiä mielekkäistä tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Liikenneturvallisuuden tärkeäksi kokevat voivat tuoda oman panoksensa työhön osallistumalla ma 12.5. klo 17 – 19 järjestettävään työpajaan info- ja näyttelykeskus Laiturilla, Narinkka 2. Työhön voi tutustua ja sitä kommentoida myös hankkeen blogissa osoitteessa liikenneturvallisuus.wordpress.com.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Hanna Strömmer, hanna.strommer[at]hel.fi,
puh 040 336 1139