Tutustu demokratiapilottien seurantatutkimukseen

0
155

Helsingin kaupunginhallitus päätti vuonna 2012 käynnistää demokratiapiloteiksi kutsutun alueellisen osallistumisen kokeilun, jonka tarkoituksena oli kehittää uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi. Mukaan kokeiluun valikoitui yhteensä 10 hanketta. Demokratiapilotit ovat lyhyessä ajassa onnistuneet kehittämään Helsingin olosuhteisiin soveltuvia osallistuvan lähidemokratian menetelmiä sekä toimintatapoja.

Helsingin kaupunki on rahoittanut demokratiapilottien kehittämistyötä vain pienimuotoisesti ja suurin osa kehittämisestä on toteutettu asukkaiden ja asukasyhdistysten vapaaehtoisvoimin sekä kaupungin taholta virkatyönä. Pilottien vaikutuksina on saatu aikaan mm. asukas- tai kaupunkilaisraateja, yksittäisiä ja jatkuvia asukasfoorumeja, toimitilojen ja budjetoinnin suunnittelumalleja, tapahtumakonsepteja sekä Kerro kartalla -teknologiasovelluksen kokeiluja. Hyviä tulosten syntymistä on edistänyt motivoitunut ja innostunut asukas- ja virkamiesjoukko. Demokratiapilottien kehittämistyö jatkuu usealla alueella asukasyhdistysten tai kaupungin koordinoimana varsinaisen hankekauden päätyttyäkin.

Demokratiapiloteista julkaistu Stina Högnabban seurantatutkimus ”Unelmia, pikavoittoja ja demokratiapöhinää” perustuu pilottitoimijoiden, projektityöntekijöiden ja Helsingin kaupungin virastoyhteyshenkilöiden näkemyksiin. Kokemuksia on kerätty vuoden 2013 ajan haastatteluin sekä lomakekyselyin, toimintaa on seurattu myös sosiaalisen median kautta. Lisätietoa demokratiapilottivuodesta 2013 voi katsoa myös Internetistä osoitteesta http://demokratia.hel.fi/.

Lisätietoa tutkimuksesta:
erikoistutkija Stina Högnabba, puh. 09 310 42525, s-posti: etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Julkaisu: Unelmia, pikavoittoja ja demokratiapöhinää – Helsingin demokratiapilottien tulokset, Helsingin kaupungin tietokeskus Tutkimuskatsauksia 2014:1, pdf

Painetun tutkimuksen tilaukset: tietokeskus.tilaukset[at]hel.fi tai puh. 09 310 36293

Katso Helsingin kaupungin tietokeskuksen tiedote aiheesta kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.