Tutustu Prototype Helsinki -verkoston oppaaseen kaupunkiaktivismista

0
112

Keväällä 2014 julkaistu Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuria luomaan on Prototype Helsinki –verkoston yhteiskirjoittama opas kaupunkikulttuurista, viranomaisyhteistyöstä sekä uusista kaupunkiaktivismin tekijöistä.

Oppaan kappaleissa käsitellään uuden kaupunkikulttuurin nousua, rahoitusta ja siihen liittyvää viestintää, kaupunkiaktivismia tapahtumien, lupakäytäntöjen ja tilankäytön yhteydessä, uusia kaupunkiaktivismin tekijöitä sekä jaetun vastuun ideaa, lisäksi oppaaseen on kerätty tulevaan tähtääviä toimenpide-ehdotuksia.

Opas on tarkoitettu palvelemaan kaupunkikulttuurista kiinnostuneita kaupunkilaisia, uusia kaupunkiaktivismin tekijöitä sekä kaupungin kehityksessä mukana olevia virkamiehiä ja päättäjiä. Kirja sisältää tietoa käynnissä olevasta kaupunkikulttuurin murroksesta, muutosprosessiin osallistuvien toimijoiden erilaisista rooleista ja vastuista sekä kaupunkiliikkeiden ajattelu- ja toimintatavoista. Oppaassa on myös  tapausesimerkkejä uudenlaisesta kaupunkiaktivismista Helsingissä.

Katso oppaan esittely kokonaisuudessaan ja tutustu oppaaseen Prototype Helsingin sivuilla oheisesta linkistä: http://prototypehelsinki.org/toiminta/kaupunkiaktivismiopas/