Tutustu yleiskaavan karttakyselyn tuloksiin

0
124

Helsingin yleiskaavan karttakysely keräsi vuoden 2013 lopulla helsinkiläisten ajatuksia kaupungin tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi noin 4 700 henkilöä, kartalle saatiin noin 33 000 merkintää. Kyselyn vastaajissa painottui 30–39-vuotiaiden ryhmä (lähes 35% kyselyyn vastanneista).

Kartalle merkittiin eniten paikkoja asuinrakentamiselle (noin 8 900 kertaa), toiseksi eniten merkintöjä (noin 4 800) tehtiin ainutlaatuisesta kaupunkiluonnosta. Kyselyyn vastanneet jakaantuivat urbaaneihin ja tiivistyskriitikoihin. Urbaanit olivat selvästi sitä mieltä, että kaupunkia on hyvä tiivistää ja tiivistäminen luo uutta kaupunkikulttuuria. Tiivistyskriitikot eivät tyrmänneet kaupungin tiivistämistä, he kuitenkin suhtautuivat siihen varauksellisemmin ja olisivat ohjanneet lisärakentamisen muualle kuin omalle asuinalueelleen. Iältään urbaaneja oli enemmän alle 30-vuotiaissa vastaajissa ja tiivistyskriitikoita yli 30-vuotiaissa. Merkintöjä uusista tai paremmista liikenneyhteyksistä tehtiin myös paljon (noin 4 000 kpl).

Tutustu karttakyselyn tuloksiin analyysikarttojen avulla oheisesta linkistä.

Raportti kyselyn tuloksista löytyy oheisesta linkistä (2,84MB).

Katso artikkeli karttakyselyn tuloksista kokonaisuudessaan Helsingin yleiskaava -sivustolta oheisesta linkistä.