Uusi verkko-opas omakotiasujille

0
166

Helsingin rakennusvalvontavirasto on julkaissut Omakotiasukkaan oppaan, joka neuvoo helsinkiläisiä omakotiasukkaita tehtävien hoitamisessa ja ohjaa lupa-asioissa. Omakotiasukkaan opas on kattava tietopaketti, idea oppaaseen tuli Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksestä. Oppaan on koonnut Helsingin rakennusvalvontavirasto, mutta se sisältää muissakin Helsingin virastoissa hoidettavia asioita ja on ensisijaisesti verkkojulkaisu, jota rakennusvalvontavirasto jatkossa täydentää ja päivittää. Oppaasta ilmestyy syyskuussa 2013 myös painettu versio, johon voi tutustua rakennusvalvonnan palvelupiste Tellingissä (Siltasaarenkatu 13, 6.krs). Oppaan nettiversio löytyy rakennusvalvontaviraston Julkaisut-kohdasta: http://www.hel.fi/hki/Rakvv/fi/Asiakasohjeet/Julkaisut.