Vastaa KANEn kyselyyn vapaaehtoistoiminnan esteistä ja edistämisideoista ke 10.9. mennessä!

0
154

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) ”Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset alatyöryhmä” pyytää vastauksia kyselyyn, jossa kartoitetaan kokemuksia vapaaehtoistoiminnan esteistä sekä toimijoiden näkemyksiä siitä, miten vapaaehtoistyötä voidaan edistää. Vastauksilla on suoraan vaikutuksia tulevaan kehittämistyöhön ja vaikuttamistyöhön ja myös konkreettisesti Vapaaehtoistyön adressin ja Tulevaisuusseminaarin sisältöihin. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 10 – 15 minuuttia ja vastauksia toivotaan ke 10.9.2014 mennessä. Kyselyyn voit vastata linkissä
https://www.webropolsurveys.com/S/27AC9ABE69D174B4.par

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) visiona on, että Suomessa on inspiroiva ja vaikuttava kansalaisyhteiskunta. Vision toteutumista tukevia keskeisiä toimenpiteitä ovat muun muassa kansalaisyhteiskunnan yleisten toimintaedellytysten vahvistaminen ja kansalaisjärjestöjen aseman tukeminen. KANEn Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen työryhmässä on kolme alatyöryhmää:

1) kansalaisyhteiskunnan taloudelliset toimintaedellytykset
2) uudet kansalaistoiminnan muodot sekä
3) vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset.

Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset alatyöryhmä on päätynyt valmistelemaan kolmea asiaa tänä syksynä:
1) Vapaaehtoistyön adressi mm. puolueiden vaalityön käyttöön
2) Tehdään kysely, jossa kartoitetaan järjestöjen subjektiivisiakokemuksia vapaaehtoistoiminnan esteistä sekä kartoitetaan toimijoiden näkemyksiä siitä, miten vapaaehtoistyötä voidaan edistää
3) Järjestetään marraskuussa Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusseminaari

Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset alatyöryhmään kuuluvat jäseninä Markus Söderlund (Allianssi), Milla Kalliomaa(MLL), Karoliina Tikka (PLAN), Saara Jäämies (Helsingin vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-ryhmä), Henrietta Grönlund (HelsinkiMissio) sekä fasilitoijina KANE:n sihteeristö ja Kansalaisareena.

Lisätietoja:
Anitta Raitanen
KANE Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset työryhmä
puheenjohtaja
Kansalaisareena ry
+ 358 50 4420429
anitta.raitanen(at)kansalaisareena.fi
www.kansalaisareena.fi