Vastaa vaikuttamiskyselyyn 30.10. mennessä – palkintona elokuvalippuja!

0
90

Miten yhdistyksesi vaikuttaa asioihin omassa kaupunginosassasi, kaupungissasi tai pääkaupunkiseudulla? Toimitteko yksin vai yhdessä muiden toimijoiden kanssa? Kyselyn tarkoituksena on lisätä tietoa pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoiden verkostoista ja siitä, miten verkostoissa toimiminen vaikuttaa yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksiin. Vastaajien kesken arvotaan kolme kahden elokuvalipun pakettia. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja vastaamisaikaa on 30.10.2013 asti. Linkkaa kyselyyn tästä. Kiitos vastauksestasi!

Haluamme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn ja levittävän sitä eteenpäin mahdollisimman laajasti! Kysely on jatkoa aiemmin keväällä järjestettyyn lähidemokratiakyselyyn. Ei siis ole väliä, oletko jo vastannut tähän kyselyyn. Yhdestä yhdistyksestä voi olla monta vastaajaa.

Kyselyn toteuttaa OK-opintokeskus osana EAKR-rahoitteista Yhteistyöstä voimaa yhdistystoimintaan ja lähidemokratiaan -hanketta. Hankkeesta saat lisää tietoa oheisesta linkistä

http://www.ok-opintokeskus.fi/yhteisty%C3%B6st%C3%A4-voimaa-j%C3%A4rjest%C3%B6toimintaan-ja-l%C3%A4hidemokratiaan-hanke

Kyselystä voit kysyä lisää suunnittelija Marion Fieldsiltä: 
Marion Fields
Suunnittelija/ OK-opintokeskus
p (040) 350 4500; marion.fields@ok-opintokeskus.fi
www.ok-opintokeskus.fi