Vastaa verkkokyselyyn yhdistys- ja yhteistoiminnan lainuudistukseen liittyen 15.6. mennessä!

0
339

Oikeusministeriön työryhmä selvittää parhaillaan, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä. Tavoitteena on kehittää kevyemmin säänneltyjä toimintamuotoja. Kyselyllä kerätään tietoja ja näkemyksiä nykylainsäädännön ja käytäntöjen kehittämistarpeista. Voit antaa arvokkaita tietoja ja ehdotuksia yhdistyslain ja muun vastaavan lainsäädännön kehittämiseksi.

MINISTERIÖN VERKKOKYSELY AIHEESTA ON AUKI VIELÄ SU 15.6. saakka. Klikkaa kyselyyn tästä linkistä. Verkkokyselyn
– sivulla 1 kysytään taustatietoja (kysymykset nro 1-6)
– sivulla 2 on kysymyksiä rekisteröityjä yhdistyksiä ja järjestöjä varten (kysymykset nro 7-45)
– sivulla 3 on kysymyksiä kevyemmin säänneltyjen toimijaryhmien tarpeista (kysymykset nro 46-62).
Halutessaan voi antaa myös palautetta kyselystä (kysymys 63) ja ilmoittaa sähköpostiosoitteensa (kysymys 64). Sähköpostiosoitteen antaneet vastaajat pidetään ajan tasalla kyselyn etenemisestä ja hankkeen seuraavista vaiheista.

Kyselyyn voi vastata kerralla myös useammassa eri roolissa (eli vastaamalla sekä sivut 2 että 3) – pakollista se ei kuitenkaan ole. Kysely on melko pitkä, mutta Huom. kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata! Pääasia että vastaa itselle tärkeimpiin kysymyksiin. Valmistelutyöryhmä toivoo mahdollisimman laajasti mielipiteitä monella tapaa ajankohtaisesta aiheesta.

Vastaamiseen menee n. 10-30 minuuttia. Kysymysten alla olevissa selityksissä on vastaamisen helpottamiseksi annettu ohjeita ja taustatietoja. Sivujen alareunasta löytyvällä ”Tallenna ja jatka myöhemmin”-painikkella voit tallentaa ja keskeyttää kyselyyn vastaamisen; palvelu antaa linkin, jonka kautta pääset jatkamaan vastaamista myöhemmin.

Kysely on saatavilla myös ruotsiksi (på svenska) ja englanniksi (in English).

TAUSTAA:

Oikeusministeriö tekee parhaillaan yhteisöllisen kansalaistoiminnan lainsäädännön uudistustyötä uudella joukkoistavalla tavalla. Muun muassa yhdistyslakia tullaan uudistamaan lähiaikoina. Jotta saadaan mahdollisimman laajapohjainen näkemys uuden lain pohjaksi, tarvitaan kaikkien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, aktiivien ja muiden toimijoiden tietoja ja palautetta. Kevään 2019 aikana palautetta kerätään verkossa avoimilla yleisökyselyillä ja -keskusteluilla sekä erilaisissa keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa. Parhaillaan on menossa kaikille avoin verkkokysely, joka on auki 3.5.-15.6.2019. Syyskaudella edetään lainvalmistelussa joukkoistettuun keskusteluun. Pysy kuulolla!

Oikeusministeriön työryhmän ”Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla” -hanke

Yhdistysmuotoisella ja muulla kansalaistoiminnalla on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnan ja kehityksen kannalta. Kansalaistoiminta ja siihen osallistuminen muuttaa muotoaan.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla hankkeen tavoitteena on selvittää ja tehdä ehdotukset
– Kansalaistoimintaa helpottaviksi muutoksiksi yhdistyslakiin, ja
– Muun kansalaistoiminnan yhteisömuotoisen harjoittamisen helpottamiseksi

Hanke toteutetaan 18.3.2019 – 31.10.2020.

Mitä tehdään?

Yhdistysten toimintamahdollisuuksien edistämiseksi
– selvitetään yhdistysten nykyisiä käytäntöjä ja tarpeita
– kehitetään ratkaisuehdotuksia toiminnan helpottamiseksi
– arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusta kaikkien toimijoiden kannalta
– laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamisesta

Vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan edistämiseksi
– selvitetään vapaamuotoisempiin ryhmiin liittyviä nykyisiä käytäntöjä ja tarpeita
– kehitetään ratkaisuehdotuksia toiminnan helpottamiseksi
– arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia kaikkien toimijoiden kannalta
– laaditaan tarvittaessa ehdotuksen hallituksen esitykseksi muuksi kansalaistoimintaa koskeviksi yhteisöoikeudellisiksi säännöksiksi

Hankekumppanit

Oikeusministeriön työryhmässä on edustettuina järjestöjen sekä vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan edustajia sekä muuta yhdistys- ja yhteisölainsäädännön tuntemusta. Lisäksi työryhmän pysyvät asiantuntijat tuovat työhön näkemystä yhdistyksen taloudellisesta raportoinnista, kaupunkien tarpeista, järjestöjen toiminnasta ja kansalaistoiminnan tutkimuksesta.

Hankkeen seurantaryhmässä työtä seuraavat ja arvioivat keskeiset ministeriöt, neuvottelukunnat ja viranomaiset, järjestöt, puolueet sekä joukko muita kansalaistoiminnan osallistujia ja sidosryhmiä.

Lisätietoa kyselystä, hankkeesta ja työryhmästä: https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tule-mukaan-helpottamaan-yhdistyslakia-ja-yhteisollista-kansalaistoimintaa-