Yleiskaavan visio tutuksi yleiskaavakahveilla ke 22.5. klo 17.00 Laiturilla

0
103

Helsingin uuden yleiskaavan vision aineistoa esitellään yleiskaavakahveilla Laiturilla keskiviikkona 22. toukokuuta kello 17-20. Tilaisuudessa voi tutustua vision teemoihin ja keskustella niistä suunnittelijoiden kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee visiota jo ensi lokakuussa. Aineisto tulee 22. toukokuuta myös yleiskaavan verkkosivuille osoitteeseen www.yleiskaava.fi.

Visiossa luodaan tavoitekuva siitä, millainen Helsinki on vuonna 2050. Kaupungin tulevaisuutta lähestytään eri näkökulmien – esimerkiksi asumisen, liikenteen, kaupunkiluonnon ja elinkeinojen – kautta.

Aineistoa kehitetään mm. yleiskaavakahveilla ja verkossa käytyjen keskustelujen pohjalta, ja siitä laaditaan koostevisio vielä kesän ja alkusyksyn aikana niin, että kaupunkisuunnittelulautakunta voi ottaa visioon kantaa lokakuussa. Helsingin visio 2050 toimii pohjana yleiskaavan jatkotyölle.

Yleiskaavakahveille ovat kaikki tervetulleita, ja ne järjestetään info- ja näyttelytila Laiturilla vanhalla linja-autoasemalla Kampissa, Narinkka 2.

Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Se vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Uusi yleiskaava valmistellaan siten, että kaupunginvaltuusto voi tehdä siitä päätöksen vuonna 2016.

Lisätietoa:
vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila, kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 09 310 37435

Yleiskaavakahvit
22.5.2013 kello 17–20
Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2 (Kampin torin vanha linja-autoasema)
laituri.hel.fi
www.yleiskaava.fi