PRO HAAGA

0
1069

 

Pro Haagan toiminnan tavoitteena on osallistua asukkaiden edunvalvojana Etelä-Haagaa koskevaan suunnitteluun. Kaupunginosayhdistyksen tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä Helsingin hallinnolle sekä antaa lausuntoja aluetta koskevissa asioissa. Erittäin tärkeänä pidämme myös alueen luonnon, kaupunkimiljöön ja historiallisten muistojen säilymistä.

Kaupunkiyhteisöllinen kotiseututyö muodostaa tärkeän toimintakentän yhdistyksen toiminnassa. Kaupunginosan historian tuntemuksen lisäämiseksi ja alueen perinteiden vaalimiseksi järjestetään asukkaille kotiseututilaisuuksia.

 

Yhteystiedot

Johanna Ljungberg
puheenjohtaja
pj.prohaga@gmail.com

Hannele Siika-aho

rahastonhoitaja

siika@dlc.fi

 

Yhdistyksen taustaa

Etelä-Haagassa toimiva kaupunginosayhdistys Pro Haaga – Pro Haga ry perustettiin vuonna 1962. Perustamisprosessin käynnisti alueella vuodesta 1932 toiminut Haagan huvilanomistajainyhdistys – Haga villaägarförening. Haagan huviloiden vähetessä Huvilanomistajainyhdistys katsoi, että yhdistyksen toiminnan jatkaminen ei enää ollut tarkoituksenmukaista. Yhdistys halusi kuitenkin turvata kotiseututyön ja alueen etujen valvomisen ehdottamalla kaupunginosayhdistyksen perustamista.

Monista muista helsinkiläisistä kaupunginosayhdistyksistä poiketen, Pro Haaga on perustamisestaan lähtien toiminut myös paikallisten yhdistysten liittona, kuten yhdistyksen säännöissä todetaan. Pro Haagan vahvuus perustuu laajaan yhdistyspohjaan.

 

Seuraa meitä Facebookissa/Följ oss på Facebook

 
 
tai Instagramissa/eller Instagram: 
 
 
Tervetuloa mukaan toimintaan! Ota yhteyttä jos sinulla on ideoita ja ajatuksia, mitä voisimme yhdessä Haagassa tehdä/Välkommen med i vår verksamhet! Tag kontakt ifall du har ideer och tankar om vad vi tillsammans kan görä i Haga:
 
pj.prohaga@gmail.com