YKS-projekti

0
482

Etelä-Haaga on ollut mukana YKS -projektissa sen käynnistymisestä, vuodesta 2002 alkaen. Paikallinen kaupunginosayhdistys Pro Haaga on organisoinut projektiin liittyviä tehtäviä vapaaehtoisen YKS alueryhmän kautta.

YKS -lyhenne tulee sanoista ympäristö, kommunikaatio ja seuranta. Tiedetään, että siistissä ympäristössä tapahtuu vähemmin arkirikoksia, joilla tarkoitetaan lähinnä varkauksia ja murtoja, kuin epäsiistissä ympäristössä. Tästä johtuen alueen siisteydellä on suuri merkitys alueen asukkaiden asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuden tunteeseen.

Kommunikaatio tarkoittaa turvallisuuteen liittyvän sisäisen kommunikaation kehittämistä ja toimivuutta omalla asuinalueella, jota kutsutaan kotialueeksi. Kaikilla asukkailla tulee olla keino ja kanava puhua kokemuksistaan ja rikospelon tunteestaan. Rikospelon käsittelemättömyys ja todellisen rikostilanteen tuntemattomuus voi johtaa pelon ilmapiirin lisääntymiseen silloinkin, kun rikoksen kohteeksi joutumisen vaara on pieni.

Seurannalla tarkoitetaan muutosten jatkuvaa mittaamista. Kun asukkaat saavat jatkuvasti oikeaa tietoa oman kotialueensa arkirikollisuuden todellisesta tilanteesta rikospelko vähenee. Seurannan tulosten pohjalta alueen toimijat voivat ryhtyä toimenpiteisiin todettujen puutteiden korjaamiseksi.