Turvallisuuskysely 2005 tulokset

0
348

YKS-projektiin liittyvänä seurantana tehtiin turvallisuuskysely kolmannen kerran Etelä-Haagassa.

Kyselykaavakkeet jaettiin tammikuussa satunnaisjakeluna. Kyselyyn vastasi 21 % kyselyn saaneista. Asukkaat pitävät edelleen kotialuettamme varsin turvallisena. Kuitenkin 45 % vastaajista piti Huopalahden asemaa turvattomana paikkana. Tulokset eivät poikkea juurikaan aiempien vuosien tuloksista, joskin varsin lievää nousua on sekä turvattoman paikan kokemisessa että arkirikoksen uhriksi joutumisessa.

Lue lisää tuloksista