Eliel Saarisen tielle bussikaista

0
234

Eliel Saarisen tielle suunnitellaan asemakaavan muutosta Haagan liikenneympyrän ja Isonnevantien väliselle osuudelle.

Kaupunkisuunnittelivirastossa on tekeillä asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on rakentaa bussikaista parantamaan liikenteen sujuvuutta. Osa kaavamuutosalueesta on voimassa olevissa kaavoissa puistoaluetta ja osa liikennealuetta. Kaavamuutoksen aloitteen on tehnyt kaupunkisuunnitteluvirasto.

Lisätietoja suunnitelmista  on nähtävillä virastossa, Kansakoulunkatu 3, 1 ja 4 krs aulassa arkisin klo 8.15-16.00 aina 20.1. asti, jolloin mielipiteet asiasta pitää jättää virastolle.Tietoja myös viraston Internet-sivulla.