Viihtyisän ja turvallisen alueen suurin ongelma on liikenne

0
243

Etelä-Haagan ja Kivihaan aluefoorumissa käsiteltiin kaupunginosien vahvuuksia ja toisaalta parannusta edellyttäviä asioita. Asukkaat pitävät asuinaluetta viihtyisänä, rauhallisena ja turvallisena. Läpiajoliikenne ja liikenteen lisääntyminen sekä katujen puutteellinen puhdistus talvikautena aiheuttavat kuitenkin ongelmia. Puutteista huolimatta asumisviihtyvyys on hyvä.

Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa todettiin, että alueen väestörakenne on monipuolinen ja alue on hyvin ihmisläheinen. Monet palvelut, kuten koulujen läheisyys, uintimahdollisuus ja kirjastopalvelut ovat alueen vahvuuksia. Päivittäistavarakauppojen palvelujen saatavuus on hyvä, mutta vastaavasti erikoistavarakauppojen väheneminen heikentää palvelutarjontaa.

Jokeribussia, junaa ja palvelulinjaa käyttävät ovat niiden palveluihin tyytyväisiä. Samaan aikaan, kun haagalaiset kiittelevät erinomaisia julkisia liikenneyhteyksiä, yksityisautoilun kasvaminen alueen kapeilla ja mutkikkailla kaduilla huolestuttaa. Kritiikki kohdistuu voimakkaana alueen läpi ajaviin autoilijoihin. Monet kaipaavat takaisin läpiajoa kieltäviä liikennemerkkejä, vaikka myöntävätkin, että kieltojen poistamisen yhtenä perusteluna oli aikoinaan niiden valvomisen vaikeus.

Erityisesti talviaikana kapeiden katujen ongelmana on ajoväylien aurauksen yhteydessä kadun reunaan kasattu lumi. Lumikasan kasvaessa myös osa ajoväylästä jää lumen alle. Lumikasojen hidas poistaminen vaarantaa liikenneturvallisuutta. ”Ei talvikunnossapitoa” kyltit ihmetyttävät. Saako yksityinen, talkoohenkinen asukas puhdistaa kyseisiä paikkoja joutumatta edesvastuuseen mahdollisista kaatumisista jäi tilaisuudessa vaille vastausta.

Viheralueet ja puistot ovat tärkeitä. Haagan ruotsalaisen kummikunnan Strömstadin mukaan nimetyn puiston kunnostamista toivottiin. Metsiköiden ja puistojen roskaaminen huolestuttaa, kuten myös joidenkin koiranomistajien välinpitämättömyys lemmikkinsä jätösten korjaamisessa.