Haagan suunnitelmaluonnos netissä

0
215

Koko Haagaa käsittävän aluesuunnitelman tavoitteena on määritellä yleisten alueitten kehittämisen tavoitteet ja tehtävät toimenpiteet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Viheralueiden lisäksi suunnitelma kattaa myös katualueet.  Samoin torit ja aukiot kuuluvat suunnitelman piiriin.

Suunnittelussa aluetta on tarkasteltu käyttäjien, ylläpidon ja kaupunkikuvan näkökulmista.

 

Aluesuunnitelma on menossa yleistentöiden lautakunnan käsittelyyn joulukuun alussa. Haagan liikennesuunnitelma on myös parhaillaan valmistumassa. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti kevyenliikenteen tarpeet.

Suunnitelmaluonnoksessa on ehdotetut toimeenpiteet ja investointikohteet jaksotettu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Alppiruusupuiston hoito ja mm. Isonnevantien leikkipuiston rakentaminen ovat Etelä-Haagan osalta nostettu kiirellisiksi kohteiksi.

Suunnitelma sisältää myös esteettömän liikkumisen parantamisehdotuksia. Yksi, helposti ja suhteellisen halvalla toteutettava korjaus on katujen reunakivetyksen madaltaminen suojateiden ylityskohdassa.

Suunnitelmaan voi tutustua oheisesta linkistä

http://www.hel.fi/wps/portal/Rakennusvirasto/Viheralueet?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/fi/Rakennusvirasto/Viheralueet/Suunnittelu/Helsingin+katu-+ja+puisto-osaston+voimassa+ja+valmisteilla+olevat+suunnitelmat#

Suunnitelmaa koskevat kommentit ja ehdotukset tulee lähettää osoitteella aino.aspiala@hel.fi 2.11.2006 mennessä.