Hakamäentien töiden vauhti kiihtyy

0
293

Hakamäentien parannustyöt ovat edenneet talven aikana aikataulun mukaisesti. Seuraavat suuret liikennejärjestelyt tehdään vasta, kun maa on sulanut.

Kevään ja kesän aikana rakennustyöt keskittyvät erityisesti neljään suureen eritasoliittymään sekä silta- ja tukimuurityömaille.

Liikennejärjestelyjä

Huhti-toukokuussa liikenne siirretään kulkemaan Mannerheimintien ja Hämeenlinnanväylän risteyksessä nykyisen linjan pohjoispuolelle, jotta Mannerheimintien länsipuolen tunnelitöitä päästään jatkamaan. Risteykseen tuleva 320 metrin pituisen tunnelin pohja on jo kaivettu esiin risteyksen itäpuolella.

Liikennevaikutuksia tutkitaan

Liikenteen määrä Hakamäentiellä on Tiehallinnon projektipäällikkö Jukka Hietaniemen mukaan laskenut kolmen viime vuoden aikana. Töiden aloittaminen vähensi liikennettä, mutta liikennemäärät ovat vähitellen palanneet ennalleen. Liikenteen ruhkaisimmat ajat ovat Hakamäentieltä itään päin kuljettaessa aamuisin klo 7-9 ja länteen päin kuljettaessa iltaisin klo 16-17.

Liikennetiedottamisen hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä tutkitaan kyselyllä, johon voi vastata osoitteessa http://www.tiehallinto.fi/hakamaentie