Haagan aluesuunnitelma

0
312

Haagan aluesuunnitelma on valmistunut. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 18.1.2007 katu- ja puisto-osaston laatiman Haagan aluesuunnitelman vuosille 2007-2016. Suunnittelualueeseen kuuluvat  Etelä-Haagan, Pohjois-Haagan, Lassilan ja Kivihaan osa-alueet.

Suunnitelma tarkastelee kaavoitettuja katu- ja viheralueita määrittäen hoitoa, kunnostusta ja käytön tavoitteita.

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja niiden aikataulut ovat tavoitteellisia ja niiden toteutus on sidoksissa kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.  Tärkeiksi todetut pienet kunnostustyöt pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti.

Runsaan 250 sivun pituinen suunnitelma sisältää mm. katu- ja viheralueiden hoitoon ja kunnostukseen liittyviä hankkeita sekä yksityiskohtaisia kohdekohtaisia kuvauksia Etelä-Haagan puistoista ja viheralueista.

Aluesuunnitelmaan voi tutustua Etelä-Haagan kirjastossa. Se on myös nähtävissä rakennusviraston internet sivulla http://www.hel.fi/wps/portal/Rakennusvirasto/Viheralueet?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/fi/Rakennusvirasto/Viheralueet/Suunnittelu/Helsingin+katu-+ja+puisto-osaston+voimassa+ja+valmisteilla+olevat+suunnitelmat##