Toimintakertomus 2007

0
257

                            
Tiedottaminen

Haagalainen-lehti
Haagalainen on ilmestynyt vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kaksi lehden numeroista on painettu 12-sivuisena. Lehti on ollut luettavissa näköispainoksena osoitteessa http://www.haagalainen.com heti lehden ilmestyttyä. Vuoden aikana on lisätty paikkoja, joista lehteä voi hakea, mikäli lehden jakelu ei tavoita kaikkia kotitalouksia.
Haagalaista julkaisevan Haagalaisen Tuki-Stöd ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Pro Haagan puheenjohtaja Tuula Salo ja rahastonhoitajana Pro Haagan rahastonhoitaja Outi Hirvilahti.

Kotisivut
Etelä-Haagan sivusto on välittänyt alueen perustietojen lisäksi tietoa paikallisista tapahtumista ja uutisista. Osa alueella toimivista järjestöistä on ryhtynyt hyödyntämään sivustoa tiedotuskanavanaan.

Viestintä
Yhdistyksen jäsenille on lähetty sen toiminnasta kertova jäsenkirje. Etelä-Haagan sivustolle on päivitetty yhdistyksen toiminnan ajankohtaiset tiedot. Haagalainen lehden numerossa 8 on esitelty Pro Haagan tavoitteita ja toimintaa.

Vaikuttaminen

Kaupunginosayhdistyksen edustaja on osallistunut Isonnevan alueen asemakaavan muutossuunnitelman seurantaryhmään kokouksiin. Seurantaryhmässä on käsitelty mm. asemakaavan muutoksen vaikutuksia alueen täydennysrakentamisen tiheyteen ja ilmeeseen, lasten leikkipuiston uudistamiseen ja sijaintiin sekä rakennettavan päiväkodin sijoituspaikkaan. Asemakaavan muutosalue on käsittelyn aikana laajentunut käsittämään mm. Strömstadin puiston ja sen viereisen, mahdollisesti pihakaduksi muuttuvan kadun. Täydennysrakentaminen kohdistuu Lärkanin ja Pitäjänmäen liikenneympyrän välillä sijaitsevan Eliel Saarisen tien osuuden molemmille puolille. Asuntorakennuskohteita on lisäksi Isonnevantien ja –kujan varrella. Isonnevan alueen asemakaavamuutos valmistuu vuoden 2008 lopulla. Seurantaryhmän työstä on informoitu asukkaita Haagalaisessa ilmestyneissä artikkeleissa.

Pro Haaga lähetti vastustavan lausunnon Helsingin kouluviraston ehdottamaan Haagan peruskoulua koskevaan muutossuunnitelmaan, jonka tavoitteena oli vuokrata Isonnevantien koulurakennus yksityiselle koululle. Tavoitteen saavuttamiseksi Etelä-Haagan ala-asteen oppilaat olisi sijoitettu Mäkipellontien koulurakennukseen kahta ensimmäistä luokka-astetta lukuun ottamatta.

Pro Haaga lähetti lausunnon Huopalahden aseman kehityssuunnitelmaan. Huopalahden aseman kehittäminen kuului osana laajaa Helsingin lähijuna-asemien kehittämissuunnitelmaa. Lähetetyssä kannanotossa korostettiin Huopalahden aseman viihtyisyyden, turvallisuuden ja opasteiden kehittämistarvetta.

YKS projekti
Turvallisuusprojekti (YKS) teki Etelä-Haagassa viidennen vuosittaisen turvallisuuskyselyn toukokuussa 2008. Turvallisuuskyselyn tuloksia on käsitelty turvallisuusfoorumissa ja Haagalainen lehdessä. Yhteistyössä Huopalahden seurakunnan kanssa järjestettiin toukokuun alussa perinteiset siivoustalkoot, johon osallistui noin 30 haagalaista.
Alueellisen turvallisuuden kehittämiseen liittyen on osallistuttu Helsingin poliisikomentaja  Jukka Riikosen johtamaan turvallisuusyhteyshenkilöiden neuvotteluun.

Vaaliminen
Huoneistokeskuksen paikallistoimiston pyynnöstä Pro Haaga järjesti yrityksen tiloissa Haagan valokuvanäyttelyn loppukeväällä. Kaupunginosayhdistyksen edustaja esitelmöi Haagan historiasta merkkipäivän juhlatilaisuudessa.

Huopalahden kirkossa pidettiin vanhojen Etelä-Haagan valokuvien näyttely seurakunnan viettäessä 90-vuotisjuhlaa syyskuun alussa.

Etelä-Haagan historiaprojekti ei ole edistynyt toimintavuoden aikana odotetulla tavalla.

Tapahtumat ja tilaisuudet        
    
Haagan Markkinat
Perinteiset markkinat järjestettiin syyskuun alussa. Markkinoilla kävi ennätysmäärä haagalaisia. Kävijämäärään vaikutti ennakkoilmoitus poliittisten vaikuttajien osallistumisesta tapahtumaan. Paikalla oli runsaasti sekä paikallispoliitikkoja että valtakunnan tason poliittisia päättäjiä.  
Hyvin monet haagalaiset yritykset sponsoroivat Haagan markkinoita.

Aluefoorumi
Haagan aluefoorumi järjesti vuoden aikana kaksi keskustelutilaisuutta. Tammikuussa pidetyn foorumin aiheena oli vapaaehtoistyö. Se järjestettiin yhteistyössä Huopalahden seurakunnan kanssa ja kirkon tiloissa. Lokakuun foorumissa käsiteltiin turvallisuuskyselyn tuloksia ja keskusteltiin mahdollisista turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden tarpeesta. Haagan aluepoliisi Paavo Ruotsalainen osallistui aluefoorumiin ja korosti puheessaan Etelä-Haagan olevan rauhallisen ja turvallisen asuinalueen.
                
Itsenäisyyspäivän vietto
Suomen 90-vuotisjuhlavuoden kunniakäynnillä sankarihaudoilla puhui Haagan työväenyhdistyksen toiminnanjohtaja Anssi Leskelä. Reserviupseerit vastasivat perinteisesti kunniavartiosta muistomerkillä. Kunniakäyntiin sankarihaudoilla osallistui ennätyksellinen määrä haagalaisia yhteisöjä. Haudoilta siirryttiin Haagan Marttojen tarjoilemille kirkkokahveille.

Yhteistyö
Länsi-Helsingin muiden kaupunginosayhdistysten kanssa on keskusteltu kaupunginosatoiminnan eri muodoista sekä yhteisistä asioista, kuten liikennejärjestelyistä. Länsi-Helsingin kaupunginosayhdistykset päättivät syksyllä 2007 säännöllisten yhteisten kokousten pitämisestä vuoden 2008 aikana.