Liikennesuunnitelma nähtävillä

0
273

Haagan liikenneturvallisuuden parantamiseksi laadittu liikennesuunnitelma on nähtävillä Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevantie 16, 11.2. – 29.2. välisenä aikana.

Suunnitelmassa esitetään Palokaivonaukiolle rakennettavan kiertoliittymä. Toinen kiertoliittymä on suunnitteilla Metsäläntien ja Ilkantien risteykseen. Pyörätiet ovat suunnitelmissa Isonnevantien ja Tunnelitien länsireunaan. Isonnevantiellä pyörätie ulottuisi Vihdintieltä Isonnevankujalle asti ja Tunnelitiellä Haagan pappilantieltä Ilkantielle.

Molemmille katuosuuksille suunnitellaan ajonopeuksia hillitseviä korotettuja suojateitä. Myös Mäkipellon aukion liikennejärjestelyt uudistetaan.

Mielipiteet suunnitelmaluonnoksista pyydetään toimittamaan viimeistään 7.3. 2008 kirjallisesti kaupunkisuunnitteluviraston kirjaamoon, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, faksilla 310 37378 tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@hel.fi

Suunnitelmaan voi tutustua myös osoitteessa

http://www.hel.fi/wps/portal/Kaupunkisuunnitteluvirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/fi/Kaupunkisuunnitteluvirasto/Ajankohtaiset+suunnitelmat/N%C3%A4ht%C3%A4v%C3%A4n%C3%A4+nyt/