Asemakaavan muutoksia

0
374

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kahta asemakaavan muutosta. Etelä-Haagan Rasturinlehdon suunnittelualueeseen kuuluvat tontit ja alueet Vihdintien, Pitäjänmäentien, Huopalahdentien, Vanhan Viertotien ja Hellepolun välissä korttelissa 29073. Tonttien katuosoitteet ovat Hellepolku 8, 10 ja 12, Vihdintie 14 sekä Vanha Viertotie 21 ja 23.

Haagan Kultareuna-alueen suunnittelualueeseen kuuluvat asuinkerrostalo- ja rivitalotontit Hellemäenpolun, Vanhan Viertotien, Ansaritien, Vihdintien, Kangaspellontien, Ruusutarhantien ja Korppaantien varrella olevissa kortteleissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 19.5. – 6.6.2008

  • kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs
  • Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevantie 16 B
  • www.hel.fi/kvs (kohdassa Nähtävänä nyt)

http://ptp.hel.fi/hanke/Applications/hanke/showdata.asp?sour=haku&AlueID=Kslk%202007-0525&makeprint=yes 

http://ptp.hel.fi/hanke/Applications/hanke/showdata.asp?sour=haku&AlueID=Kslk%202007-0531&makeprint=yes

Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 6.6. 2008 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, faksilla 310 37378 tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu (a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Rasturinlehdon suunnittelun tavoitteena on tutkia korttelin pohjoisreunaan kevyen liikenteen tunnelia Vihdintien alitse sekä sellaisten asuinkerrostalojen sijoittamista, jotka suojaavat eteläpuolista korttelipihaa melulta ja joiden joiden melunlähteiden puoleiseen osaan ei sijoiteta asuintiloja. Myös alueen nimistön yksikertaistamista tutkitaan Hellemäenpolun osalta.

Kultareuna-alueen arvokkaat rakennukset ja ympäristöt on tarkoitus suojella asemakaavalla. Samalla selvitetään mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen. Tontinomistaja on esittänyt mm. irtisanotun päiväkoti Lapinmäentontille ja Ansaritielle uusia kerrostaloja.