Kaupungin hallituksen kokous 16.6.

0
238

Kaupungin hallitus on kokouksessaan 16.6. tehnyt päätöksen esityslistalla olleesta  Helsingin kaupungin ja valtion välisestä aiesopimuksesta pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi.

Päätöstä koskevassa tiedotteessa asia ilmaistaan seuraavasti.

"Esittelijä muutti asiassa ehdotustaan siten, että perustelutekstiin lisättiin seuraava uusi kappale:

Khs edellyttää hyväksyessään aiesopimuksen, että sosiaalivirasto yhdessä alueen asukkaiden ja yritysten sekä hankkeesta vastaavien kanssa seuraa hankkeiden onnistumista.”

Asiakohta hyväksyttiin näin muutetun esittelijän ehdotuksen mukaan."

Kokouksen esityslista on nähtävissä

http://www.hel.fi/wps/portal/Helsinki?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/fi/Helsinki/

 kohdasta päätöksenteko/kaupungin hallitus/esityslista