Katusuunnitelmaehdotus Kivihaanpolulle

0
235

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on laatinut Kivihaassa sijaitsevalle Kivihaanpolulle katusuunnitelman. Ehdotus on nähtävillä 6.8. – 19.8. klo 9.00 -15.00 rakennusviraston asiakaspalvelussa, Pohj. Makasiinikatu 9. Katusuunnitelmaan voi tutustua mainittuna aikana myös Internetissä http://www.hkr.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitelmasta on mahdollista tehdä kirjallinen muistutus yleisten töiden lautakunnalle 19.8.2008 klo 15.00 mennessä osoitteella rakennusvirasto, kirjaamo, PL 1500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Kasarmikatu 21). Nähtävillä olon jälkeen yleisten töiden lautakunta päättää suunnitelman hyväksymisestä, minkä jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista.

Lisätietoja antaa Juha Väätäinen, p. 310 38547, juha.vaatainen (a)hel.fi