Toimintakertomus 2009

0
380

Tiedottaminen

Haagalainen-lehti

Pro Haaga on paikallislehti Haagalaisen aktiivinen taustavoima. Lehti ilmestyi vuoden aikana yhdeksän kertaa. Normaalisti kahdeksansivuisena ilmestyvästä lehdestä tehtiin kaksi numeroa 12-sivuisena. Haagalainen on jaettu kaikkiin alueen kotitalouksiin sekä katutason yrityksiin. Lisäksi lehteä on noudettavista määrätyistä noutopisteistä. Lehti on ollut luettavissa myös nettiversiona osoitteessa http://www.haagalainen.com heti lehden ilmestyttyä. Haagalaista julkaisevan Haagalaisen Tuki-Stöd ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Pro Haagan puheenjohtaja Tuula Salo ja rahastonhoitajana Pro Haagan rahastonhoitaja Outi Hirvilahti.

Kotisivut

Etelä-Haagan sivustolla http://www.kaupunginosat.net/etelahaaga/ on julkaistu aluetta koskevia uutisia ja tietoa tapahtumista. Keskustelupalstalla on vuoden aikana käyty ajoittain hyvinkin aktiivista keskustelua.

Viestintä

Yhdistyksen jäsenille on lähetty kerran vuodessa lähetettävä jäsenkirje. Kaupunginosayhdistyksen toiminnasta on julkaistua uutisia sekä Haagalaisessa että Etelä-Haagan sivustolla. Lisäksi kaupunginosayhdistyksen toimintaa on esitelty muutamille järjestöille.

Vaikuttaminen

Isonnevan alueen asemakaavan muutos

Yhdistyksen edustaja on osallistunut Isonnevan alueen asemakaavan muutossuunnitelman seurantaryhmän kokouksiin. Pro Haaga otti kantaa kaavamuutos suunnitelmaan jättäen oman lausuntonsa kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Tuettu asuminen

Kesällä 2008 esiinnousseen, Kauppalantie 36:een suunniteltavien tukiasuntojen perustamisen kehittymistä on seurattu. Tukiasuntojen on määrä valmistua 2011 aikana.
Pro Haaga vastasi Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry Helkan laajaan, koko kaupunkia koskevaan kyselyyn tukiasunnoista. Kyselyn tulokset julkaistiin Asunnottomien päivänä lokakuun puolivälissä.

Alueellinen yhteistyö

Länsi-Helsingin muiden kaupunginosayhdistysten kanssa on keskusteltu läntisiä kaupunginosia koskettavista asioista, joihin halutaan yhdessä vaikuttaa. Läntisten alueiden kaupunginosayhdistykset ovat kokoontuneet vuoden aikana Lehtisaaressa ja Ruskeasuolla.
Perinteistä yhteistoimintaa Etelä-Haagassa toimivien muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on jatkettu aktiivisesti kuluneen toimintavuoden aikana.

Vaaliminen

Isonnevan alueen asemakaavan muutostyössä on huolehdittu siitä, että Haagan historiaan liittyvät arvot säilyvät tulevillekin haagalaisille.

Alueen erikoispiirteitä vaalivan kotikaupunkipolun rakentamiseksi kaupunginosayhdistys anoi talvella 2009 Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastolta avustusta. Rahasto myönsi tähän tarkoitukseen pienehkön, anottua paljon pienemmän avustussumman.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Aluefoorumi

Haagan aluefoorumi järjesti vuoden aikana kaksi keskustelutilaisuutta. Kevään foorumissa keskusteltiin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista aluetta koskevaan suunnitteluun. Erittäin mielenkiintoisen alustuksen aiheesta piti kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, KTM Elina Palmroth-Leino. Käytännön vaikuttamisesta alusti kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussihteeri Juha-Pekka Turunen.

Syksyn foorumitilaisuus pidettiin poikkeuksellisesti yhdessä Pohjois-Haagan aluefoorumin kanssa. Foorumin teemaa kotikaupunkipolkua oli luontevaa käsitellä yhdessä molempien Haagojen asukkaiden kesken. Foorumissa todettiinkin, että polkujen rakentamisessa tehdään jatkossakin yhteistyötä, koska silloin pystytään paremmin korostamaan vanhan Haagan yhtenäisiä erityispiirteitä.

Asukasilta

Maaliskuussa järjestetyssä asukasillassa Rakennusviraston ajoneuvojen siirtoyksikön päällikkö Pekka Holopainen kertoi lainsäädännön muutoksen vaikutuksista romuajoneuvojen siirtämiseen pois Haagan kaduilta. Huhtikuun alusta alkaen siirtomahdollisuudet paranivat ja kyseiset autot hävisivät katukuvasta.

Haagan Markkinat

Markkinoiden teemana oli Lapsiperheiden Haaga. Teeman mukaisesti rakennettu ohjelma sai kiitosta tilaisuuteen osallistuneilta. Järjestelyjen yhteydessä tehtiin yhteistyötä myös sellaisten paikallisten toimijoiden, kuten koulut, partio 4H jne. kanssa, joihin yhteydet ovat aiemmin olleet vähäisiä. Tapahtumaan osallistui runsaasti kaikenikäisiä haagalaisia.

Itsenäisyyspäivän vietto

Itsenäisyyspäivän kunniakäynnillä sankarihaudoilla puhui LC Helsinki -Huopalahden presidentti Risto Tanner. Kanta-Helsingin Reserviupseerit järjestivät perinteisen kunniavartion muistomerkillä.